Välkommen till Förbundet Aktiva Seniorer

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det över 50 föreningar med tillsammans över 20 000 medlemmar. Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang. Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.

Förbundsstämma 2016


Förbundsstämma år 2016
äger rum i Umeå
13-14 maj 2016

Här finns våra föreningar! Klicka!
Vill Du/Ni bli medlem,
kontakta er närmaste förening

Ny ansvarig för föreningsregistret

Fr.o.m. 1 dec 2015 meddelas ändringar till Kaj Svartström ansvarig för föreningsregistret.

Biljett innan avgång med SJs tåg

Från den 12 december 2015 blir det tydligare att alla SJs resenärer ska ha biljett innan avgång. Läs mer här!

Vi finns på Facebook

Vi finns på Twitter

Förening i Göteborg?

Vi i förbundsstyrelsen har fått en del förfrågningar om förening i Göteborg. För att vi ska få en bild av intresset för att bilda en förening i rikets andra stad, ber vi dig som är intresserad av detta att höra av dig till undertecknad via mail.

Rolf Bååth, Borås

Ledamot i styrelsen för Förbundet Aktiva Seniorer