Välkommen till Förbundet Aktiva Seniorer

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det över 50 föreningar med tillsammans över 20 000 medlemmar. Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang. Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.

Förbundsstämma 2016


Förbundsstämma år 2016
äger rum i Umeå
13-14 maj 2016

Här finns våra föreningar! Klicka!
Vill Du/Ni bli medlem,
kontakta er närmaste förening

Uppdatering av föreningsregistret

Vi finns på Facebook

Vi finns på Twitter