Välkommen till Förbundet Aktiva Seniorer

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det över 50 föreningar med tillsammans över 19 000 medlemmar. Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang. Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.

Här finns våra föreningar! Klicka!
Vill Du/Ni bli medlem,
kontakta er närmaste förening

Förening i Göteborg?

Vi i förbundsstyrelsen har fått en del förfrågningar om förening i Göteborg. För att vi ska få en bild av intresset för att bilda en förening i rikets andra stad, ber vi dig som är intresserad av detta att höra av dig till undertecknad via mail.

Rolf Bååth, Borås

Ledamot i styrelsen för Förbundet Aktiva Seniorer

FAS-Golfen 2015


FAS-golfen 2015 äger rum i Enköping 26-27 maj.
Inbjudan finns här!