Välkommen till Förbundet Aktiva Seniorer

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.
Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det 53 föreningar med tillsammans över 19 000 medlemmar.
Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang.
Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.

Här finns våra föreningar! Klicka!
Vill Du/Ni bli medlem,
kontakta er närmaste förening

Informationsträff Aktiva Seniorer Karlstad

Föreningen Aktiva Seniorer i Karlstad är sedan hösten 2014 vilande.
För att diskutera möjligheten att komma igång igen, inbjuds Du till Medborgarskolan fredag den 20 mars 2015 kl.13.00.
Läs mer här (klicka på länken)
Träffen sker på Medborgarskolan i Karlstad, Drottninggatan 48. Föranmälan.
Vi bjuder på kaffe.

Förening i Göteborg?

Vi i förbundsstyrelsen har fått en del förfrågningar om förening i Göteborg. För att vi ska få en bild av intresset för att bilda en förening i rikets andra stad, ber vi dig som är intresserad av detta att höra av dig till undertecknad via mail.

Rolf Bååth, Borås

Ledamot i styrelsen för Förbundet Aktiva Seniorer