Välkommen till Förbundet Aktiva Seniorer

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det över 50 föreningar med tillsammans över 20 000 medlemmar. Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang. Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.


Vill Du/Ni bli medlem,
kontakta er närmaste förening

Ny styrelse?

Har ni fått en
ny styrelse efter årsmötet
meddela då detta till förbundets registeransvarig.

Vi finns på Facebook

Vi finns på Twitter