Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det över 50 föreningar med tillsammans över 20 000 medlemmar. Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang. Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.

Ange e-postadressen som är knuten till dina inloggningsuppgifter. En verifieringskod kommer att skickas till dig. När du fått verifieringskoden kommer du att ha möjlighet att återställa ditt lösenord.


Vill Du/Ni bli medlem,
kontakta Er närmaste förening

Bli medlemsförening

Bli medlemsförening!

Vi finns på Facebook

Vi finns på Twitter

Aktstycket

Aktstycket sept 2017
Aktstycket är ArkivCentrums medlemstidning
Här finns samtliga nummer av Aktstycket!

P4 Plus