Aktiva Seniorers förbundsstyrelse 2016-2017

Förbundsstyrelsens sammansättning vald vid Förbundsstämman i Umeå 13-14 maj 2016:

Birgitta Berglund, Sundsvall, Förbundsordförande
Christina Edvertz, Vice Förbundsordförande
Rolf Bååth, Borås, Förbundssekreterare
Ingvor Lindström, Kungsbacka, Förbundskassör
Kerstin Avenberg, Stockholm, Ledamot
Lillemor Fridlundh, Skövde, Ledamot
Kaj Svartström, Köping, Ledamot
Ulf Holmqvist, Uppsala, Ledamot