Förbundet Aktiva Seniorer

Hej alla Aktiva Seniorer!

Så har förbundsstyrelsen haft ännu ett styrelsemöte, denna gång i Uppsala. Vår styrelseledamot Ulf Holmqvist visade oss stan med en guidad tur, där vi såg både gammal och ny bebyggelse, mycket intressant inslag. Vi träffade både ordf. och sekr. i AS Uppsala trevligt. Mycket uppskattat var även det besök vi fick, i en paus i förhandlingarna, när AS Uppsalas kör ”Bisvärmen” underhöll med skönsång.

Sammanställningen av höstens samråd visade på ett stort engagemang av föreningarna. Alla minnesanteckningar från samråden finns att läsa på hemsidan.

Efter diskussion på samråden om namnförslag på våra regioner, har styrelsen enats om att våra fem regioner heter: FAS Nord, FAS Öst, FAS Bergslagen, FAS Väst och FAS Syd.

Hej alla Aktiva Seniorer!

Hoppas att ni alla haft en skön sommar och samlat krafter inför höstens alla möten, resor och andra aktiviteter. Nu har ni väl alla kommit igång med höstens program.

Förbundsstyrelsen har haft sitt första styrelsemöte efter sommaruppehållet. Vi träffades i månadsskiftet augusti-september till två trevliga dagar i Örebro. Valberedningens ordförande Karin Larsson närvarade och förhörde sig om eventuella tänkbara omval.

Hej alla Aktiva Seniorer!

Hoppas det nya året startat bra för er alla. Nu är vi alla igång med programmen och studiebesöken för vintern och våren 2017. Det som närmast är aktuellt för oss alla, är ju årsmötet nu i februari. Förhoppningsvis har det gått bra för era valberedningar att rekrytera ledamöter till styrelseuppdragen. Kom ihåg att skicka in årsrapporten för 2016 senast 31/3 till vår Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Den 30–31/1 hade vi styrelsemöte på Cinderella. Vi fastställde då programmet och datum för ordförandekonferenserna i vår, samt ansvariga för regionerna och förslag på konferensorter. Inbjudan kommer att skickas ut, men snälla ni, om ni får nya styrelseledamöter efter årsmötet meddela aktuella namn till vår Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Hej alla Aktiva Seniorer!

Vi har nu haft vårt andra förbundsstyrelsemöte, där de olika arbetsgrupperna framförde sin lägesrapport.

Den enkät som MBSK skickade ut om utbildningsbehov besvarades av 37 föreningar. Sammanställning av svaren på utbildningsenkäten finns under Föreningsservice (inloggning krävs). Vi konstaterade att behovet av datorutbildning är stor, så till vårens ordförandekonferenser kommer vi även att ha program för webmastrar. Utbildningsgruppen fick styrelsens uppdrag att till ordförandekonferenserna förbereda ett utbildningsmaterial om marknadsföring och rekrytering. Vissa föreningar är på väg att försvinna och nya föreningar bör bildas.

Hoppas ni alla haft en skön sommar och hämtat krafter inför hösten alla möten, studiebesök, olika aktiviteter och arrangemang.

Så har den nyvalda styrelsen haft sitt första styrelsemöte. Den 30-31/8 hade vi vårt styrelsemöte ombord på Cinderella, ett mycket givande möte med engagerade ledamöter, det verkar mycket bra inför framtiden.

Ännu en väl genomförd förbundsstämma har ägt rum, denna gång i Umeå. Ett stort tack till föreningen Aktiva Seniorer i Umeå för ett välorganiserat värdskap under förbundsstämman 13-14 maj.

Det var väldigt roligt att träffa Aktiva Seniorer från hela vårt avlånga land och utbyta tankar och idéer samt att få ett ansikte bakom ett namn.

Vid stämman valdes en delvis ny styrelse och undertecknad tackar för förnyat förtroende som ordförande och jag ska efter bästa förmåga tillsammans med övriga styrelsekamrater försöka leva upp till era förväntningar. På hemsidan under fliken föreningsservice (inloggning krävs) hittar du styrelsens verksamhetsplan för 2016-2017, där framgår styrelsens arbetsinriktning och prioriterande arbetsområden. Där finns också ett budgetförslag, som är en rambudget, och kan komma att justeras under hösten.

Hej alla Aktiva Seniorer!

Förbundsstyrelsen har nu haft styrelsemöte, åter i Norrköping, den 13 april, där vi mest behandlade frågor inför förbundsstämman den 13-14 maj i Umeå. Vår sekreterare, Asta, hade lagt ner ett stort arbete med att ta fram underlag till alla handlingar inför stämman. Tack Asta!

Motionerna behandlades, ekonomiska handlingar inför stämman undertecknades. Vi kunde konstatera att medlemsantalet ökat med 200 medlemmar, sedan förra året. Glädjande, men några föreningar har också upplösts, som Norrköping och Karlstad, Vimmerby är vilande. Jönköping önskar jag all framgång i sitt fortsatta arbete med bildandet av ordinarie styrelse.

Hej alla Aktiva Seniorer!

God fortsättning på det nya året, oj, vad tiden går fort, redan februari!

Nu är ni väl alla igång med era möten och aktiviteter. Våra föreningsstämmor närmar sig, jag hoppas ni alla lyckats med att rekrytera styrelseledamöter och valberedning till era föreningar.

Vi i förbundsstyrelsen har nu haft vårt första arbetsmöte för året i Norrköping. Mesta tiden ägnades åt budgetfrågor och andra dokument som skall redovisas på förbundsstämman i Umeå 13-14 maj.

Hej alla Aktiva Seniorer!

Vi i förbundsstyrelsen har nu haft vårt sista arbetsmöte för året, 24-25 nov. i Norrköping. Inbjudna till mötet var förbundets valberedning, Karin Larsson, FAS Malmö, Bengt Karlsson FAS Uppsala, Joel Danielsson FAS Trollhättan. Ing-Marie Noréen FAS Kungsbacka ej närvarande pga. sjukdom.

Bengt Karlsson, sammankallande i valberedningen, redovisade deras uppgifter enligt beslut av förbundsstämman 2014. Valberedningen skall vid stämman i Umeå 2016 lämna förslag på styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleant samt efter samråd med styrelse utse valberedning. Beslöts enhälligt att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 8 st. Om möjligt jämt fördelade mellan män och kvinnor. Kompetens och geografisk spridning bör beaktas.

Hej alla Aktiva Seniorer!

Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande sommar, så ni kunnat ladda batterierna för höstens alla program.

Vi i förbundsstyrelsen hade vårt första arbetsmöte efter sommaren, den 8-9 september i Norrköping.

Christer Johansson från FAS Enköping var inbjuden till mötet som representant från golfkommittén inom FAS. Han redovisade ett välskött arrangemang av årets golvtävling i Enköping. Han jobbar nu med planering av 2016 års tävling och där värdföreningen troligen blir FAS Örebro i samarbete med Kårsta Golfklubb i Örebro och Lindesbergs Golfklubb. Golfkommittén inom FAS består av Christer Johansson, FAS Enköping och Lillemor Fridlundh, Förbundsstyrelsen.

Hej alla aktiva seniorer.

Förbundsstyrelsen hade arbetsmöte i Norrköping den 19-20 maj.

Carin Aronsson från Medborgarskolans huvudkontor, ansvarig för samarbetet med medlemsorganisationerna, var inbjuden med anledning av den styrelseutbildning som Medborgarskolan i Umeå skulle lämna förslag till och som inte utformats som avsetts. Problem uppstod pga. personalförändringar. Carin lovade återkomma med svar på våra frågor och försöka presentera ett förslag på utbildning under augusti månad.

Hej alla aktiva seniorer.

Nu är vårprogrammet i våra föreningar i full gång och många av oss har även haft årsstämma. Jag önskar alla styrelseledamöter, nya som gamla, välkomna till ett nytt aktivt år. Glöm inte meddela nya styrelseledamöter till förbundet.

Förbundsstyrelsen hade arbetsmöte den 17-18 februari i Norrköping. Programmet för ordförandekonferenserna under april månad fastställdes och kommer att snarast sändas ut till berörda, är du förhindrad, skicka en ersättare. Jag hoppas på givande möten.

Ordförande

Ordf

Birgitta Berglund

Förbundsordförande
ordf@aktivaseniorer.com

Ordförandebrev 2010-2014