Förbundet Aktiva Seniorer

Så har ännu en förbundsstämma hållits under förbundets 25-åriga historia. Ett stort tack till föreningen Aktiva Seniorer i Karlskrona för ett lysande värdskap under stämman 16-17 maj !

Vid stämman valdes en ny styrelse med undertecknad som ordförande. Jag tackar för förtroendet och skall tillsammans med mina styrelsekamrater efter bästa förmåga försöka leva upp till era förväntningar. Under fliken föreningsservice hittar du styrelsens verksamhetsplan och budget för 2014-15. Planen beskriver översiktligt styrelsens arbetsinriktning och prioriterade arbetsområden. Budgeten är en rambudget, som kan komma att justeras under hösten 2014.

Hej alla Aktiva Seniorer!

Jag vill tacka för alla givande möten och samtal under de åren jag haft förmånen att arbeta i Förbundsstyrelsen, jag tror det är bortåt 16-17 år. Det har varit väldigt roligt och fortfarande tycker jag att FAS är en organisation som uppfyller alla mina önskningar om att ha en innehållsrik tillvaro.

Karlskrona blev en fin upplevelse, stämman var välordnad av Lars Haller och hans medarbetare och utfärden på lördagsmorgonen blev kronan på verket.

Nu ser jag fram emot att jobba lite mer på hemmaplan och det är inte så dumt det heller.

En riktigt skön sommar önskar jag er alla!

Ing-Marie

Ordförande

Ordf

Birgitta Berglund

Förbundsordförande
ordf@aktivaseniorer.com

Ordförandebrev 2010-2014