Förbundet Aktiva Seniorer

Hej aktiva seniorer !

Eftersom vår ordförande Birgitta Berglund befinner sig på resa på kontinenten, har det fallit på min lott att sammanfatta det senaste mötet i förbundsstyrelsen. Det ägde rum i Örebro 3-4 maj i samband med att förbundets arkivalier efter genomgång flyttades från Medborgarskolan till Arkivcentrum.

Sekreterare

Rolf Bååth

Rolf Bååth

Sekreterare
Förbundsstyrelsen

E-post