Enligt styrelsebeslut 2017-05- 04 har samråden och ordförande - konferenserna samma indelning.
Nedanstående indelning med nya namn på regionerna fastställdes av styrelsen 2017-11-14 /15.

FAS Syd

Gislaved, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Malmö, Tingsryd, Värnamo, Växjö, Ystad.