Hem

Hem

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS)

Social gemenskap – Friluftsaktiviteter – Resor och studiebesök – Kultur, musik, konst och litteratur

Trivsel, Lärande, Upplevelser

Välkommen in i gemenskapen!!


Länk till stämmohandlingar, protokollet från årsstämman kommer att
publiceras på denna länk senast
onsdagen den 7 juni.


Läs om IT-stöd, ERFA-grupp, Microsoft-erbjudande, Tips Stöd Råd och E-post adresser, Tips och råd för Föreningarnas hemsidor och lösenord denna sida/site.


Etablering av ERFA-grupp(er)

Förbundsstyrelsen (IT-gruppen) arbetar nu med att etablera en eller flera erfarenhets- grupper. Läs mer om detta på ERFA-grupp sidan.


Tips om Bidrag, Aktiviteter och Föredragshållare

Här kan alla Föreningar lämna underlag, så vi kan hjälpa varandra att utveckla verksamheten. Läs mer om detta genom att logga in på Internt/Föreningsrepresentanter. Inloggningsuppgifter kan du läsa om på Lösenord denna sida/site.


Höstens (2022) samrådsmöten, läs anteckningar från dessa möten genom att logga in på Internt/Föreningsrepresentanter

  • Samråd Bergslagen, 13 oktober
  • Samråd Norr, 20 oktober
  • Samråd Öst, 26 oktober
  • Samråd Väst, 1 november
  • Samråd Syd, 15 november

Glöm inte att det finns PR-material att beställ

Klicka på denna länk för beställning