Hem

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS)

Social gemenskap – Friluftsaktiviteter – Resor och studiebesök – Kultur, musik, konst och litteratur

Välkommen in i gemenskapen!!

Golfturnering

Golfturnering mellan Aktiva Seniorers föreningar

Läs Mer

Kära aktiva seniorer

För dagen nyvaccinerad börjar jag skönja en ljusning vid horisonten. Allt fler jag pratar med vittnar om att de fått första sprutan nu och några den andra. Rimligtvis borde det innebära att vi kan planera för en ”normal” verksamhet i höst.

Läs Mer

Medlemsavgifter

Frågor angående föreningarnas medlemsavgifter 2021

Flera föreningar har hört av sig med frågor angående medlemsavgift i föreningarna 2021. Bakgrunden är att pandemin omöjliggjort att genomföra hela eller delar av planerat program under året, och eländet kommer att fortsätta åtminstone en del av kommande år. Några föreningar med god ekonomi vill då kompensera medlemmarna genom att inte ta ut någon avgift för 2021.

Läs Mer

Regionala samrådsmöten

Regionala samrådsmöten ska enligt förbundets stadgar genomföras varje höst. Avsikten med dessa är att ge förbundsstyrelsen möjlighet att informera föreningarna men även att få återkoppling och möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Pandemin sätter som så ofta nu en käpp i hjulet. Samråden kommer därför ej att genomföras i höst. Ett ytterligare skäl är att den försenade förbundsstämman har lämnat allt för kort tid till den nya styrelsen att formulera en ”programförklaring” att kommunicera.

Glöm inte det PR-material som finns att skaffa från FAS

Gå till aktivaseniorer.com vidare under Förening och medlem där finner du PR Material. Beställ enligt det som finns på sidan

Du kan läsa om lagen för tillfälligt undantag för årsmöte

Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor