Hem

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS)

Social gemenskap – Friluftsaktiviteter – Resor och studiebesök – Kultur, musik, konst och litteratur

Välkommen in i gemenskapen!!

Glöm inte det PR-material som finns att skaffa från FAS

Gå till aktivaseniorer.com vidare under Förening och medlem där finner du PR Material. Beställ enligt det som finns på sidan