Hem

Hem

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS)

Social gemenskap – Friluftsaktiviteter – Resor och studiebesök – Kultur, musik, konst och litteratur

Trivsel, Lärande, Upplevelser

Välkommen in i gemenskapen!!


OBS! Vi vidareutvecklar förbundets hemsida för att göra den mer användarvänlig. OBS!Läs om IT-stöd, ERFA-grupp, Microsoft-erbjudande, Tips Stöd Råd och E-post adresser, Tips och råd för Föreningarnas hemsidor och lösenord denna sida/site.


Årsmöte 2024

Den 23-24 maj 2024, var de Förbundsstämma på Viking Lines Glory.

Länk till nya styrelsen

Klicka här för att läsa alla stämmohandlingar.


Förbundet stödjer kontinuerligt våra Föreningar, enligt nedan:

 • Stöd till Umeå (februari 2024 via Teams) inför beslut om övergång till MinaAktiviteter (MA)
 • Styrelsen (Vivian, Ewa och Roger) träffade Cogwork (Erik och Niclas) den 11 jan för att diskutera avtal, gjorda uppdateringar i MA 2023, framtida uppdateringar, ny hemsida m.m.
 • Workshop kassörer genomförd för 33 deltagare från 18 föreningar, Teamsmöte den 20 november
 • Stöd till Gotland (november-2023) inför beslut om övergång till MinaAktiviteter (MA)
 • Erfarenhetsutbyte / Workshop för Föreningarna ordförande och Föreningarnas valberedning, första träffen 3 oktober 2023, cirka 15 deltagare.
 • Besök hos Linköpings styrelse (september 2023)
 • Besök hos Strängnäs (september 2023)
 • Stöd till Falköping (september 2023) – nerläggning eller inte?
 • Stöd till Uppsala (augusti 2023) vid val av redovisningssystem.
 • Stöd till Kungsbacka (augusti 2023) vid införande av MinaAktiviteter (MA).
 • Förbundsstyrelsen beslutar (augusti 2023) att hela styrelse kommer att delta på samtliga samrådsmöten under 2023-2024.
 • Stöd till Ystad (juli 2023 -> ) vid införande av MinaAktiviteter (MA)
 • Deltar på Medborgarskolans årsmöte (juni 2023)
 • Stöd till Mariestad (maj -2023) inför beslut om övergång till MinaAktiviteter (MA).
 • Stöd till Luleå (april 2023) inför implementation av MinaAktiviteter (MA)
 • Samordningsmöte (mars 2023), IT-gruppen med Cogwork (Erik Terenius)
 • Förbundet har etablerat (mars 2023) en erfarenhets-grupp. Läs mer om detta på ERFA-grupp sidan.
 • Stöd till Köping (under 2023) inför beslut om övergång till MinaAktiviteter (MA).
 • Stöd till Kalmar (januari 2023 -> ) vid införande av MinaAktiviteter (MA)

Tips om Bidrag, Aktiviteter och Föredragshållare

Här kan alla Föreningar lämna underlag, så vi kan hjälpa varandra att utveckla verksamheten. Läs mer om detta genom att logga in på Internt/Föreningsrepresentanter. Inloggningsuppgifter kan du läsa om på Lösenord denna sida/site.


Planerade samrådsmöten 2023-2024, förbundsstyrelsen kommer att medverka på samtliga samrådsmöten:

 • (inga samrådsmöten inplanerade)

Genomförda samrådsmöten, läs anteckningar från dessa möten genom att logga in på Internt/Föreningsrepresentanter

 • Samråd Norr i Luleå den 10 april 2024
 • Samråd Syd i Kungsbacka den 6 mars 2024.
 • Samråd Bergslagen i Örebro den 31 januari 2024
 • Samråd Väst i Trollhättan den 29 november 2023
 • Samråd Öst i Stockholm den 21 september 2023
 • Samråd Syd, 15 november 2022
 • Samråd Väst, 1 november 2022
 • Samråd Öst, 26 oktober 2022
 • Samråd Norr, 20 oktober 2022
 • Samråd Bergslagen, 13 oktober 2022
 • m.fl.

Glöm inte att det finns PR-material att beställ

Klicka på denna länk för beställning