Hem

Hem

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS)

Social gemenskap – Friluftsaktiviteter – Resor och studiebesök – Kultur, musik, konst och litteratur

Samverkan, Trivsel och Lärande

Välkommen in i gemenskapen!!

Förbundsstyrelsens kommande möte 8-9 december

Förbundsstyrelsen uppdrag (klicka på länken för att läsa) kommer att fastställas, efter presentation och diskussion på höstens samrådsmöten.

Läs också om IT-stöd, ERFA-grupp, Microsoft-erbjudande, Tips Söd Råd och E-post adresser, Tips och råd för Föreningarnas hemsidor och lösenord denna sida/site.

Kontakta någon i styrelsen om du har frågor som du tycker skall tas upp ovanstående styrelsemöte (8-9 december), kontaktuppgifter finner du på sidan Förbundsstyrelsen

Höstens samrådsmöten, läs anteckningar från dessa möten genom att logga in på Internt/Föreningsrepresentanter

  • Samråd Bergslagen, 13 oktober
  • Samråd Norr, 20 oktober
  • Samråd Öst, 26 oktober
  • Samråd Väst, 1 november
  • Samråd Syd, 15 november

Glöm inte att det finns PR-material att beställ

Klicka på denna länk för beställning