Hem

Hem

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS)

Social gemenskap – Friluftsaktiviteter – Resor och studiebesök – Kultur, musik, konst och litteratur

Välkommen in i gemenskapen!!

Glöm inte det PR-material som finns att skaffa från FAS

Se rapport från styrelsen på interna sidan

NU FINNS PROTOKOLL FRÅN STÄMMAN. SE STÄMMOPROTOKOLL

Gå till aktivaseniorer.com vidare under Förening och medlem där finner du PR Material. Beställ enligt det som finns på sidan