Hem   »   Lite kommentarer efter förbundsstämman

Lite kommentarer efter förbundsstämman

Gunn Severien

Efter att åter deltagit i en förbundsstämma, intressant och soligt Karlskrona och vår förening där skall ha tack för allt arbete och trevligt mottagande, så har jag bara några kommentarer.

Den stora diskussionsfrågan på stämman skulle vara, Valberedningens status, villkor och uppgifter, men tyvärr så blev det ingen större diskussion eftersom allt blev fokuserat kring stadgeändringen där valberedningens arbete förtydligades.

Vi i den avgående valberedningen hade tagit fram en liten propå, som jag gärna vill vidarebefordra till alla våra föreningsstyrelser.

”Aktiva Seniorer, liksom de flesta andra föreningar – läs PRO och SPF – har ofta problem med att få fram lämpliga namn till sina styrelser, vilket leder till att man i stället väljer att övertala äldre ledamöter att ställa upp för ytterligare en period – att sitta på övertid.

Erfarenheten har visat att det inte heller är lämpligt att en avgående ordförande väljs in som ledamot.

Kanske är det dags att ta itu med det verkliga problemet, hur få en intresserad och kunnig valberedning.  Valberedningen väljs, som sista punkt på föredragningslistan, alla är trötta och vill hem och någon slänger ur sig några namn. De föreslagna kanske inte ens är där och kan protestera.

Vi bör poängtera valberedningens stora betydelse och arbeta för att statusen höjs. Valberedningen är en VIP-funktion.

Förbundet skulle kunna inbjuda till ett antal seminarier för valberedningar, där man informeras om ”meningen med föreningen”, men att man dessutom använder tiden att spåna fram förslag på hur man ständigt jobbar med att knyta kontakter, prata med folk etc.

Valberedningens ledamöter borde få någon form av frikort av respektive förening, så att de alltid utan kostnad kan vara med på öppna träffar, som exempelvis månadsmöten, där de självfallet presenteras. Att de kanske i mitten av året blir inbjudna till styrelsens sammanträden för att bilda sig en uppfattning om ledamöternas kapacitet, om styrelsens arbetssätt och intentioner, att de medverkar till att det bildas olika tillfälliga arbetsgrupper för att få kontakt med proselyter, att det tas personlig kontakt med nya medlemmar osv.

Valberedningen bör också förbereda valet av den kommande valberedningen.

Gunn Severien
Sammankallande i årets valberedning, numera fd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *