Reportage i tidningen BAS Blekinge

Förbundet Aktiva seniorer kongressade i Karlskrona

Aktiva seniorer grundades som en ideell organisation inom Medborgarskolans ram 1988. Man valde, att från början kalla sig seniorer och inte pensionärer. För pensionärerna finns ett antal organisationer, som har till uppgift att bevaka denna grupps intressen. I stället valde man att fokusera på eget ansvar för god hälsa och livsglädje. Man ska främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.

Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns drygt 50 föreningar med nära 20 000 medlemmar. Storleken på föreningarna varierar, från cirka 1 800 medlemmar till ett hundratal. Hela verksamheten bygger på medlemmarnas kunskap och engagemang. Förbundet är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna. Nordligaste föreningen är Luleå och sydligaste Ystad.

Bildandet av förbundet kan framför allt tillskrivas två personer, Knut Johansson från Uppsala och Gunn Severien från Laxå. Knut kom att bli förbundets första ordförande och hade den posten fram till 2004, då han kallades som hedersordförande. Gunn var förbundssekreterare ända fram till 2008, då hon efterträddes av Asta Andersson.

Vad ägnar man sig då åt i de olika föreningarna. Jo, man anordnar resor (långa och korta), man gör studiebesök, anordnar föredrag, anordnar sång- och musikstunder och mycket, mycket annat. Oftast får man dubblera arrangemangen p.g.a. stor efterfrågan.

Fredag och lördag 16 och 17 maj hade förbundet förbundsstämma i Karlskrona med Karlskronaföreningen som värd. Karlskronaföreningen, som är en av landets största, har cirka 800 medlemmar och leds av ordföranden Lars Haller. Cirka hälften av föreningarna med ett drygt åttiotal delegater var representerade vid stämman

Förbundsstämman föregicks av två dagars golfmästerskap. Cirka 80 deltagare tävlade på Almö och Trummenäs golfbanor.

Vi förbundsstämman valdes till ny ordförande Hans Ridderström från Linköping, som efterträdde Ing-Marie Noréen från Kungsbacka, som på egen begäran avgick efter två mandatperioder. Till förbundssekreterare omvaldes Asta Andersson från Karlskrona. Hon är tillika sekreterare i Karlskronaföreningen. På fredagskvällen genomfördes förbundsmiddag på Stadshotellet i Karlskrona, där bl.a. Sandgrenska Manskören underhöll och innan förbundsstämman fortsatte på lördagen hade delegaterna fått en sightseeingtur i Karlskrona med Roland Hansson och undertecknad som guider.

Förutom sedvanliga årsmötesärenden diskuterades frågor om föreningarnas fortlevnad, ett nog så angeläget ärende, där det blir svårare och svårare att rekrytera ideella krafter.

Det blev en väldigt bra förbundsstämma, där Karlskronaföreningen såg till, att allt fungerade. Omdömena efter stämman var odelat positiva och de flesta tyckte, att Karlskrona var en mycket vacker stad med sitt speciella läge i den Blekingska skärgården.

Bas Blekinge fick också en liten pratstund med Boråsdelegationen. Vi detta tillfälle, var de nyanlända, men hade redan frapperats av den vackra staden och de såg fram mot de kommande dagarna.

Olle Melin

Foto: Olle Melin

Avgående förbundsordföranden Ing-Marie Noréen från Kungsbacka till höger och förbundssekreteraren Asta Andersson från Karlskrona hälsade välkomna till 2014 års förbundsstämma
Avgående förbundsordföranden Ing-Marie Noréen från Kungsbacka till höger och förbundssekreteraren Asta Andersson från Karlskrona hälsade välkomna till 2014 års förbundsstämma
Delegationen från Borås. Från vänster Rolf Bååth, Torbjörn Corbé, Lotta Löfgren Hjelm, Lena Svensson och Ingrid Johansson
Delegationen från Borås. Från vänster Rolf Bååth, Torbjörn Corbé, Lotta Löfgren Hjelm, Lena Svensson och Ingrid Johansson
På guidad tur i Repslagarebanan
På guidad tur i Repslagarebanan

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *