Hem   »   Minnesanteckningar förda vid samråd Syd och Väst 2014-10-10 i Kungsbacka

Minnesanteckningar förda vid samråd Syd och Väst 2014-10-10 i Kungsbacka

Deltagare vid samråd Syd och Väst i Kungsbacka 2014-10-10.

Malmö

Sten Ullerud
Lars Hammarström
Per Landgren
Karin Larsson

Ystad

Gunnel Palmgren
Lena Jansson

Halmstad

Lennart Lindström
Gunilla Wallerot Talcoth
Kajsa Larsson

Kungsbacka

Britt Madsen
Eivor Lindqvist
Göran Madsen
Nils-Åke Bergman
Ing-Marie Noréen

Lysekil

Irene Bergman
Åke Sundberg
Leif Gullersby

Förbundsstyrelsen

Asta Andersson

Minnesanteckningar förda vid samråd Syd och Väst 2014-10-10 i Kungsbacka.

Ordf. i FAS Kungsbacka Ing-Marie Noréen hälsade samtliga hjärtligt välkomna till Kungsbacka, och ett särskilt välkomnande till förbundsrepresentant Asta Andersson Karlskrona.

Efter morgonfika och en presentationsomgång startade vi med de frågor som Förbundsstyrelsen önskade ta upp.

 1. Ev önskemål om ändrad samrådstillhörighet av geografisk eller andra skäl.

Varje förening avlämnade sitt svar och samtliga var nöjda som det var. Några fler föreningar i södra Sverige önskades.

 1. Vilka är enligt deltagarna samrådens främsta uppgift

De flesta svaren visade att det är behovet att träffa andra och utbyta erfarenheter, diskutera olika administrativa frågor samt hitta gemensamma utflyktsmål. Att man lärt känna varandra så att man kan ta kontakt om något är oklart.

 1. Vilka frågor upplever deltagarna i samråden som mest angelägna att ta upp i relation föreningar- förbundsstyrelse.

Att få igång nya föreningar, man måste få hjälp av förbundet, om föreningarna själva försöker få igång en förening behöver man veta vilka ekonomiska ramar man har att följa.

 1. Hemsidan

Man tycker att hemsidan är professionell och (blir nog) bra när man lärt sig hitta i den. Flera har problem och Asta gav rådet att kontakta webmaster Kaj Svartström.

”——”

Efter avbrott för lunch gick vi vidare med de frågor som föreningarna önskade diskutera:

 1. Betalar den som är reseledare fullt pris när man åker med och har hand om gruppen.

Det visade sig att man gör lite olika, beroende på hur många utflykter man ”måste” vara med på. Men om det blir mer än en eller högst två per termin bör man nog begränsa ledarens utgifter, att betala för mat och kaffe ansågs rimligt.

 1. Bokningar

Även här gjorde man lite olika men alla var överens om att om bokningen till olika evenemang kan inte påbörjas förrän man sänt ut programbladet till alla, alltså inte lägga det på hemsidan så att somliga får fördel framför andra. Man är överlag positiv till anmälningar via hemsida-mail.

 1. Förhållningssätt till pensionärsrådet

Eftersom det i våra stadgar står att vi är partipolitiskt obundna ansåg några att då kan man inte delta i KPR. Men några tyckte att det var viktigt att visa att vi finns som en riksorganisation och att man kunde bevaka vad som händer i sin kommun när det gällde t ex äldreboende, färdtjänst m m. Det slutade med att föreningen själv får ta ställning till om man anser det värdefullt att ha den kontakten i sin kommun.

 1. Medlemsregistret

Numera rensar alla registret varje år så att det inte ligger en stor mängd obetalda avgifter inför årsmötena. En del skickar en påminnelse andra inte. De lite äldre föreningarna upplever att man står på samma antal medlemmar ibland något färre inför årsskiftet. Det beror nog på att man har många äldre medlemmar som slutar på grund av ålder, sjukdom eller avlider. Trots att man får in ganska många nya räcker det inte alltid till för att det skall bli en ökning.

 1. Födelsedagar

De flesta uppmärksammar inte dessa, man tar inte in födelsedatum mer än när det behövs för cirkelverksamheten eller resor. Någon sänder gratulationskort från 70-årsdagen och vi kommande jämna fem år.

 1. Blanketter

Olika sätt att hantera administrationen genom användandet att blanketter som kan underlätta för de/dem som tar emot anmälningar.

 1. Gemensamma utflykter

Vi har vid något tillfälle gjort en utlandsresa tillsammans i stort sett alla föreningar inom samrådet. Nu diskuterade vi en Gotlandsresa men vi kom fram till att det blir lite för krångligt att vi alla deltog. Däremot gör Malmö och Ystad (som redan har samarbete) resor ihop och Halmstad, Kungsbacka och Lysekil planerar för en gemensam Gotlandsresa.

När det gäller resor som utgår från Kastrup kan vi alla hänga på den resa som arrangeras t ex Island och Minnesota.

Tiden gick fort och det blev dags att avsluta denna givande dag, med att bestämma att nästa års samråd sker i Malmö fredag den 16 oktober 2015.

Ing-Marie tackade och önskade alla en bra hemresa.

Vid pennan

Nils-Åke Bergman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *