Hem   »   Minnesanteckningar från samrådsmöte med Mitt o Nord i Umeå 16/9 2014

Minnesanteckningar från samrådsmöte med Mitt o Nord i Umeå 16/9 2014

Minnesanteckningar från samrådsmöte med Mitt o Nord i Umeå 16/9 2014

Deltagare:

Birgitta Berglund Sundsvall, Berith Boström Umeå, Willy Brändström Umeå, Birgitta Hägglund Umeå, Gunda Johansson Skellefteå, Doris Lindqvist Sundsvall, Sylvia Stenberg Lundqvist Kramfors, Ralf Lundqvist Kramfors, Mona Sahlin Luleå, Inger-Anna Olsson Sundsvall, Börje Rosenberg Luleå.

Lokal: Restaurang Rex och bar, där deltagarna intog lunch och sedan förflyttade sig till konferenslokal.

*

Willy Brändström ordförande för AS i Umeå hälsade välkommen och överlämnade ordet till Birgitta Berglund ordförande för AS i Sundsvall, som även hon hälsade välkommen. Deltagarna gjorde en kort presentation av sig själva.

*

Förslag till dagordning delades ut och tre frågor skulle diskuteras.

1. Ev. ändringar av grupptillhörighet av geografiska eller andra skäl.

2. Vilka är enligt deltagarna samrådens främsta uppgift?

3. Vilka aktuella frågor upplever deltagarna i samråden som mest angelägna att ta upp i relationen föreningar-styrelse?

*

Diskuterades att Mälardalens Samrådsindelning var för omfattande och borde delas. Vidare att Mitt o Nord borde ha Umeå som träffpunkt eftersom Umeå ligger i ungefärliga mitten av Sundsvall och Luleå.

*

Östersunds AS nedlagd på grund av svårighet att hitta ny styrelse.
Nedlagda föreningars tillgodohavanden skall tillfalla Förbundet och vara vilande i 5 år. Startar ingen ny förening tillfaller överskottet Förbundet.

*

Opponerade sig Ralf Lundqvist, som eventuellt ser Kramforsavdelningens nedläggning framför sig om ej ny styrelse går att uppbringa. Han anser att överskottet från föreningen skall tillfalla medlemmarna.

*

Samrådsgruppen utbyter erfarenheter från sina respektive föreningar.
Sylvia Lundqvist, Kramfors upplyste att föreningen ansökt om verksamhetsbidrag från kommunen genom att sända in Resultat- och Balansräkning, Verksamhetsberättelse och Årsmötesprotokoll. Kramfors har för 2013 tilldelats 4.000:-.

*

Informerades om att nya stadgar har utkommit för 2014. Vid ändring av stadgar är motionstiden 4 veckor.

*

Kallelse som går ut på nätet är giltigt.

*

Framkom önskemål att Förbundet upprättar manual för nya styrelseledamöter och ordföranden. Borde tilldelas alla nytillträdande styrelser.

*

Frågan om medlemstidning diskuterades och befanns vara svårt att genomföras på grund av kostnadsskäl. Dessutom är det bara en tidsfråga innan så gott som alla medlemmar finns på nätet. Totalt finns ca 20.000 medlemmar i AS.

Många föreningar har egen webbmaster.

*

Aktiva seniorer är berättigade till 10% rabatt på SJ vid uppvisande av seniorkort.

*

Medborgarskolan i Sundsvall har 10% rabatt på kursutbudet för AS. Finns överblivna platser ges 50% rabatt.

*

Medborgarskolan i Umeå erbjuder kurser med kultur för äldre, 10% för AS.

*

I Skellefteå kommer Medborgarskolan och informerar på AS möten.

*

Här ett axplock från olika föreningar:

*

Dagbio 3 filmer höst och vår, studiecirklar i små grupper, minnesträning, sjunga i grupp, anordnar trädgårdskurser, stickcafé, bowling, promenader, dela ut information på torget, inbjudan till jullunch, gemensamma bussresor, cirklar i Läs o Res listan kan göras lång men passar inte lika bra i alla föreningar eftersom medlemsantalet är så varierande.

*

Lobba i äldrefrågor, kontinuerlig information om äldreboenden.

*

Ralf Lundqvist meddelar att i deras styrelse har alla medlemmar egna uppgifter, kommunikatören sänder ut meddelanden till alla. Programmen går ut på via nätet.

*

Sundsvall är under utarbetande.

*

Piteå har vänt sig till Luleåföreningen med önskemål om att upprätta ny förening, Luleå har skickat frågan vidare till Förbundet.

*

Börje Rosenberg har försökt få med Härnösand men misslyckats.

*

Redovisning av inkomna förbundsavgifter efterlyses.

*

Önskemål framfördes om gåva från Förbundet till Skellefteåföreningen som fyller 25 år hösten 2014.

*

Avbrott för kaffe med bakelse.

*

Umeå har bra programutbud och välbesökta möten.

Onsdagar – start 17 september med musik.

*

Birgitta Berglund efterlyser Förbundsstyrelsens fördelning av arbetet med att resa runt i föreningarna och visa upp sig.

*

Förbundet kan gå in med förlustbidrag vid behov med exempelvis 10.000:- kronor.

*

Förbundsstämman för AS skall genomföras i Umeå 2016.

*

Ordföranden tackade deltagarna för intressanta frågeställningar och önskade trevlig resa hem.

*

Umeå 23 september 2014

Vid anteckningarna:

Berith Boström    Birgitta Hägglund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *