Hem   »   Minnesanteckningar 23 april 2015 i Umeå

Minnesanteckningar 23 april 2015 i Umeå

Förbundet Aktiva Seniorer

Regionsamråd Nord och Mitt

Minnesanteckningar 23 april 2015 i Umeå

Umeåföreningens ordförande Willy Brändström hälsar välkommen och vi inleder mötet med en gemensam lunch.

Ordförande Birgitta Berglund håller i mötet

  • Mattias Rosdahl från Medborgarskolan informerar om ett utbildningsprogram för styrelseledamöter som nu håller på att tas fram. Programmet ska vara klart i slutet av augusti.
  • Förbundets roll diskuteras och vi går igenom inom vilka områden förbundet kan vara föreningarna behjälpliga om så önskas. Tex administration, hemsidor eller ekonomiska rutiner.
  • När en förening börjar vackla är det föreningens ansvar att vända sig till Förbundsstyrelsen för att få hjälp. Signalen måste komma från lokalföreningen.
  • Samråden upplevs som intressanta, vi kan även ha digital samverkan. Bra om vi kan dela med oss av erfarenheter som kan komma alla till godo. Lyckade träffar och bra föredragshållare kan inspirera föreningarna.
  • Programmen skall sändas ut till respektive ordförande.
  • Mandatperiodens längd för styrelseledamöter diskuterades men beslutades att det är en intern fråga för föreningarna.
  • Vi anser också att Förbundet i likhet med andra seniorföreningar ska finnas med på sociala medier.

Nästa samråd blir också i Umeå, den 15 oktober 2015.

Deltagarförteckning

Doris Lindqvist, Sundsvall, v. ordf.

Gösta Gustavsson, Örnsköldsvik, sek.

Gösta Näslund, Örnsköldsvik, ordf.

Monica Näslund, Örnsköldsvik, v.ordf.

Marianne Löfstedt, Umeå, v.ordf.

Börje Rosenberg, Luleå, ledamot

Monica Lindqvist, Skellefteå, kassör

Ralf Lundqvist, Kramfors, ordf.

Sylvia Stenberg-Lundqvist, Kramfors, ledamot

Från Förbundsstyrelsen Birgitta Berglund, Sundsvall och Willy Brändström, Umeå

Minnesanteckningarna är förda av

Marianne Löfstedt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *