Hem   »   Minnesanteckningar från ordförandekonferensen i Malmö den 13 april 2015 på Servicecenter ”Tuppen”

Minnesanteckningar från ordförandekonferensen i Malmö den 13 april 2015 på Servicecenter ”Tuppen”

Minnesanteckningar från ordförandekonferensen i Malmö den 13 april 2015 på Servicecenter ”Tuppen”.

Deltagare:

Från förbundet Asta Andersson Karlskrona
Bernt Turesson Gislaved
Sven Söderbom Kalmar
Sten-Göran Johansson Karlskrona
Per Landgren Malmö
Lars Hammarström Malmö
Karin Larsson Malmö
Margareta Johansson Tingsryd
Ingrid Dahl Vimmerby
Börje Fransson Värnamo
Ewa Johansson Växjö
Gunnel Palmgren Ystad

Ordförande Per Landgren FAS Malmö öppnade mötet, hälsade alla deltagarna välkomna, och överlämnade ordet till Asta Andersson som härefter ledde mötet.

Därefter presenterade alla deltagarna sig själva och informerade om vilken befattning man hade i sin förening. Det visade sig att föreningarna hade mycket olika arbetssätt inom styrelserna.

Förbundsstyrelsens uppdrag och mål

Genomföra årliga samråd och ordförandekonferenser vartannat år är bra.

Efterfrågades indelningen av respektive samråd och Sverigeindelning av förbundet.

Beträffande hemsidor och utbildning som behövs så har förbundet på gång utbildningar för styrelsemedlemmar, revisorer, webmasters och valberedning.

Ett bokföringsprogram – Visma – och ett speciellt bokningsprogram för aktiviteter användes av några föreningar.

Digital utbildning finns på förslag under maj.

Förbundet tillhandahåller sen tidigare material för information.

Olycksfallsförsäkring finns redan för deltagare i föreningarnas aktiviteter.

Förbundet bör ta initiativ till stöd för föreningar som har problem och nybildandet av föreningar. Ett belopp om 10,000 sek kan ansökas som bidrag till utrustning och marknadsföring. Förbundet ger medel till föreningar som har jubileum för att skänka till fonder eller att användas inom föreningen.

Föredragshållare och studiebesök bäst att hantera lokalt med tanke på ev omkostnader. Malmö har en programresursgrupp som letar upp intressanta aktiviteter.

Även om kanske det inte är så många som spelar golf är det ett bra sätt att träffas.

Förutsättes att förbundet har information om alla föreningar för att kunna hantera sin verksamhet och göra bokslut.

Regional samverkan kan vara svår att samordna p g a olika förutsättningar.

Nätverk för stödföreningar kan tillgodoses med tips och hjälp från förbundet.

Mandatperioder. Styrelser i föreningarna har svårt att få folk. Varje förening beslutar själv beträffande antal perioder. Valberedningen arbetar tillsammans med resp styrelse. Malmö intervjuar tilltänkta ledamöter som sedan är med som adjungerade i styrelsen till årsstämman.

Framgångsfaktorer. Programmets innehåll är avgörande. Medlemsavgiftens storlek är av mindre betydelse. Kulturen i föreningen bör vara god och inga kotterier. Beträffande resor så skall berörd själv ha egen ledsagare.

Sociala medier. Varje förening beslutar själv. Förbundet borde synas mer utåt. Alla har inte dator. Behöver vi fler medlemmar? Olika bland föreningar. Förbundet på Facebook?

Föreningsregistret och hemsidor måste vara aktuella.

Förbundsstämman är i Umeå 2016.

Tider för samråd se utskick till föreningarna.

Information från förbundet skall skickas via e-post.

Vid pennan

Lars Hammarström

Ordförandekonferens i Malmö 2015-04-13. Foto: Anders Lundberg
Referat från konferensen finns här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *