Hem   »   Minnesanteckningar från regionalt samråd Region syd och väst den 16 oktober 2015 i St Mikaelkyrkan i Malmö

Minnesanteckningar från regionalt samråd Region syd och väst den 16 oktober 2015 i St Mikaelkyrkan i Malmö


Minnesanteckningar från regionalt samråd Region syd och väst den 16 oktober 2015 i St Mikaelkyrkan i Malmö

Deltagare

Malmö
Per Landgren, ordförande
Birgitta Björk, v ordförande
Karin Larsson, kassör Malmö och Valberedningen FAS Förbundet
Lena Hörnstedt Persson, medlemsansvarig
Birgitta Levin, ledamot
Christine Rosenqvist, ledamot
Bengt Jonsson, ledamot
Björn Gustafsson, ledamot
Therese Lindeberg, ledamot

Förbundet
Asta Andersson, sekreterare

Halmstad
Marianne Anderson, ordförande
Gunilla Wallerot, kassör
Kaisa Larsson, ledamot
Agneta Flodén, program

Lysekil
Leif Gullersby, sekreterare
Åke Sundberg, kassör

Kungsbacka
Ing-Marie Noréen, ordförande
Göran Madsen, v ordförande
Nils-Åke Bergman, sekreterare
Britt Madsen, ledamot
Christina Terrvik, ledamot
Börje Holmgren, ledamot

Ystad
Gunnel Palmgren, ordförande
Lena Jansson, v ordförande
Per-Olof Nilsson, ledamot
Eva Hjerpe, ledamot

Ordförande i Malmö Per Landgren öppnade mötet, hälsade alla välkomna, och överlämnade ordet till Asta Andersson som därefter ledde mötet.

Var och en gjorde en kort presentation av sig.

Utbildningsfrågor
Ordföranden redogör för att förbundsstämman ville att det ska finnas utbildning för styrelseordföranden, sekreterare, kassör, valberedning och webmastrar. Förbundet har varit i kontakt med Medborgarskolan och presenterat sina önskemål/krav. På grund av personalförändringar på studieförbundet har förbundet ännu inte fått något förslag på utbildningar. Förbundet återkommer i ärendet.

För utbildning på det lokala planet ute i föreningarna finns studiematerialet ”Bedrägeri mot äldre”.

Föreslogs att samrådsmöten skulle kunna användas för diskussion och erfarenhetsutbyte om hemsidan/hemsidor. Bland annat har Ystad sedan en tid tillbaka ett program för bokning/anmälan på nätet.

Nya föreningar, fadder/stödföreningar till nya föreningar och de föreningar som behöver stöd
Livliga diskussioner om tidigare försök att få igång nya föreningar.

Ing-Marie Noréen, Marianne Andersson, Lena Jansson och Gunnel Palmgren erbjöd sig vara behjälpliga vid bildande av nya föreningar.

Mötesordföranden informerade om att antalet medlemmar i riket har ökat och är nu drygt 20 000, men antal föreningar har minskat.

Centralt medlemsregister som kan användas av varje förening separat
Ett centralt register är inte aktuellt på grund av kostnaden. Närvarande föreningar ställde sig frågande till nyttan med ett centralt medlemsregister.

Centrala riksaktiviteter för annat än golf tex boule, körsång
Utöver boule som en riksaktivitet föreslogs frågesport av Åke Sundberg.

Separat samverkan mellan större, medelstora och mindre föreningar
Samverkan förekom under andra punkter

Förbundsstämma i Umeå den 13-14 maj 2016
Inbjudan och annat material kommer att skickas ut digitalt. Var och en ansvarar själv för utskrift av materialet. Det kommer inte att ligga mappar på borden.
För de föreningar som har lång resväg finns möjlighet att ansöka om resebidrag hos förbundet.

Förbundsstyrelsen och valberedning
Enligt nuvarande stadgar ska valberedningen i samråd med förbundsstyrelsen lägga fram förslag på ny valberedning. Detta gäller även för lokalföreningars valberedningar.

Information om förbundet
Ing-Marie Noréen påtalade att nya styrelseledamöter måste få information om förbundet.
Mötesordföranden informerade om att det på förbundets hemsida finns ett nytt PR-blad med förbundsuppgifter. Hon föreslog att det i varje programblad även skrivs in något om den egna föreningen, vilket är avsikten med den blanka sista sidan i häftet.

Presentation av föreningarna Bra – dåligt

Halmstad
Lyckas med allt. Vandringar, resor i samverkan med Kungsbacka, egna resor, pubkvällar, föreläsningar, bokcirkel

Lysekil
Konst och musik, kvinnohistoria, canasta, boule. Inga nya medlemmar. En kärngrupp på 30-40 personer

Ystad
Vandringar lyckas inte. Lägger över på medlemmarna/deltagare att ordna aktiviteter tex Dagens lunch, teatergrupp. Bra att det inte bara är styrelsen som ska sköta allt.
Bokningar kan inte göras ”för långt” i förväg. Det innebär att aktiviteterna har olika första bokningsdag.

Kungsbacka
Programgrupp, månadsmöten, utflykter. Utbildning i HRL (Hjärt Lung Räddning) och vad är en stroke. Ost- och vin- aftnar, Kvinna till kvinna (träff med invandrarkvinnor).

Malmö
Pubaftnar, boule, canasta, stavgång, vandringar, resor, föredrag, guidade besök på museer, studiebesök, resor, föreställningar.
Vissa aktiviteter sköts av medlemmar utanför styrelsen.

Mötesordförande påpekade att 18,50 kronor är skattefritt belopp för reseersättning. Ersättning däröver är skattepliktigt.

Jubileum
Mötesordföranden informerade om att föreningarna uppmanas meddela förbundets kassör om jubileumsfirande vid 10-, 20-, 25-, 30-, 40-, 50-årsfirande etc så att detta kan uppmärksammas.

Förbundsstyrelsen har beslutat att gåvan skall vara 1 000 kr till välgörande ändamål där föreningen själv får bestämma vilken organisation som skall få gåvan tex Röda korset, Rädda barnen, UNICEF.

SJ rabatt
För närvarande ges 10 % rabatt på SJ för medlemmar i Aktiva Seniorer. (Alla som har fyllt 65 år har 10 % på SJ) Förbundet förhandlar med SJ om ytterligare rabatt.

Nästa möte
Nästa möte blir i Ystad den 7 oktober 2016.

Vid anteckningarna
Birgitta Björk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *