Hem   »   Minnesanteckningar från Samråd Bergslagen och Östergötland i Örebro 2015-10-28

Minnesanteckningar från Samråd Bergslagen och Östergötland i Örebro 2015-10-28

Minnesanteckningar från Samråd – Bergslagen och Östergötland

Tid:    Onsdag den 28 oktober 2015, kl 10.00-14.30
Plats: Sal 306, Medborgarskolan Örebro

Närvarande
Bo Nellmer, Mjölby
Per-Henrik Hasselberg, Mjölby
Renee Sundqvist, Motala
Ann-Britt Johansson, Motala
Christina Edvertz, Örebro
Lars Ekström, Örebro
Lisbeth Haglund, Örebro
Evert Alkevad, Ludvika
Christina Pettersson, Ludvika
Liselotte Moberg, Falun
Susanne Didering, Falun
Anders Krafft, Förbundet
Kaj Svartström, Förbundet
Joel Danielsson, Valberedningen

Ej närvarande
Representanter från Nora, Linköping, Karlstad och Norrköping


1. Välkomna till Örebro

Nina Dahlström, City Örebro, välkomnade alla till Örebro och berättade om vad som har hänt i staden under sommaren och vad som är på gång.

2. Mötet öppnas

Christina Edvertz öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna till Örebro.

3. Val av ordförande och sekreterare

Anders Krafft valdes till ordförande och Lisbeth Haglund till sekreterare.

4. Upprop och kort presentation

Var och en av de närvarande presenterade sig själva och sin förening.

5. Minnesanteckningar från senaste mötet 2014

Inget att kommentera.         

6. Frågor från förbundet

a) Utbildningsfrågor

Anders Krafft informerade om att man på förbundet håller på att försöka ta fram ett utbildningsmaterial i föreningslära, i ett första steg riktat till valberedningarna.
På förbundets hemsida finns ett utbildningsmaterial som heter ”Låt dig inte luras” som handlar om bedrägerier mot äldre.

b) Behöver någon förening stöd?

De föreningar som deltog på mötet ansåg sig inte behöva extra stöd.
Örebro informerade om att man varit i kontakt med Karlstad för att stötta dem i deras arbete med att bygga upp sin avsomnade förening.

c) Centralt medlemsregister

Anders Krafft informerade om att det är för dyrt för förbundet att ha ett centralt medlemsregister som kan användas av varje förening separat.

d) Centrala riksaktiviteter

Mötet diskuterade olika förslag på riksaktiviteter förutom golf, boule och körsång.
Anders Krafft informerade om att bowling är på gång och mötet föreslog även curling.

e) Separat samverkan

Föreningarna uppmanades att tänka på att de kan samverka med närliggande föreningar i vissa aktiviteter.
Anders Krafft informerade om att Eskilstuna har samarbetat med Strängnäs vid vissa resor bl.a.

f) Förbundsstämma

Planering inför kommande förbundsstämma, den 13-14 maj 2016 i Umeå, pågår. Kallelse kommer.
Frågan om Aktiva Seniorer ska vara en medlemsorganisation med Medborgarskolan kommer ev. att komma upp på stämman.

g) It och hemsidor

Kaj Svartström presenterade förbundets hemsida och visade hur man loggade in som styrelsemedlem.

7. Valberedningen

Joel Danielsson informerade om valberedningens uppgifter enligt stadgarna och vad man som valberedning ska ta hänsyn till i sitt arbete tillsammans med styrelsen.
Ca. 4 personer kommer att avgå ur förbundsstyrelsen.

8. Frågor från föreningarna

Förbundet håller på att undersöka om medlemmarna kan få rabatt på försäkringar hos IF.

En förening på mötet hade funderingar om vad som menades med ”senior” när man läser i förbundets stadgar.

Örebros namnskyltar finns att beställa hos WSOP, telefon 019-6721312 eller 070-1908711, mail: susanna@wsop.se

9. Nästa samråd

Nästa samverkansråd kommer att hållas i Örebro 2016-10-26, kl. 10.00

10. Mötet avslutas

Mötet avslutades.

Vid tangentbordet

Lisbeth Haglund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *