Sundsvall 2016-05-17

Ännu en väl genomförd förbundsstämma har ägt rum, denna gång i Umeå. Ett stort tack till föreningen Aktiva Seniorer i Umeå för ett välorganiserat värdskap under förbundsstämman 13-14 maj.

Det var väldigt roligt att träffa Aktiva Seniorer från hela vårt avlånga land och utbyta tankar och idéer samt att få ett ansikte bakom ett namn.

Vid stämman valdes en delvis ny styrelse och undertecknad tackar för förnyat förtroende som ordförande och jag ska efter bästa förmåga tillsammans med övriga styrelsekamrater försöka leva upp till era förväntningar. På hemsidan under fliken föreningsservice (inloggning krävs) hittar du styrelsens verksamhetsplan för 2016-2017, där framgår styrelsens arbetsinriktning och prioriterande arbetsområden. Där finns också ett budgetförslag, som är en rambudget, och kan komma att justeras under hösten.

Under stämman togs beslut om en del förändringar i förbunds-och förenings- stadgan, förändringarna kommer att framgå av protokollet från förbundsstämman, som kommer att finnas på hemsidan efter att protokollet justerats.

Styrelsen har planerat sitt första styrelsemöte till den 30-31 augusti och där kommer bl.a. program för höstens samråd att fastställas. Datum och plats för samråden finns på vår hemsida. Då är vi laddade för erfarenhetsutbyte och övriga diskussioner, eller hur? Då kommer vi också att utse områdesansvariga för samråden.

Vi närmar oss nu våra avslutningar för våren, höstens program är färdiga.

Nu kan ni alla med rätta, njuta av en skön sommarvila, så hörs vi till hösten igen. Tack för allt arbete ni gör i era föreningar.

Birgitta Berglund

FAS ordf.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *