Sundsvall 2016-11-21

Hej alla Aktiva Seniorer!

Vi har nu haft vårt andra förbundsstyrelsemöte, där de olika arbetsgrupperna framförde sin lägesrapport.

Den enkät som MBSK skickade ut om utbildningsbehov besvarades av 37 föreningar. Sammanställning av svaren på utbildningsenkäten finns under Föreningsservice (inloggning krävs). Vi konstaterade att behovet av datorutbildning är stor, så till vårens ordförandekonferenser kommer vi även att ha program för webmastrar. Utbildningsgruppen fick styrelsens uppdrag att till ordförandekonferenserna förbereda ett utbildningsmaterial om marknadsföring och rekrytering. Vissa föreningar är på väg att försvinna och nya föreningar bör bildas.

Gruppen som arbetar med nya stadgar redovisade sitt första förslag. Målet är att ett förslag på nya stadgar skall presenteras på ordförandekonferenserna till våren. Datum är fastställt, men inte platser, då regionindelningen skall ses över. Aktuella datum 27 och 29 mars samt 3, 4, 5 april 2017.

Minnesanteckningar från samråden behandlades. Bergslagen och Östergötlands samråd inställdes p.g.a. lågt antal anmälda. Vi kunde konstatera att anteckningarna från samråden hade skiftande kvalitet liksom svaren på förbundsfrågorna. Ett stort önskemål är att förbundet ska synas mer, vår ambition är att förbättra oss. Ett gemensamt önskemål är datorutbildning.

Förbundets arkiv hos MBSK i Örebro har besökts. En översyn av arkivsäkerheten genomförs och förslag till åtgärder tas fram.

Styrelsen beslutade att förbundsstämman 2018 skall äga rum på Viking Lines nöjeskryssare Cinderella. Vi hade två förslag att ta ställning till: Värnamo och Cinderella. Främst av logistikskäl valde vi Cinderella.

Nästa styrelsemöte äger rum den 30 – 31 januari 2017.

Så här i novembermörkret känns det bra att advent står för dörren och vi får tända utebelysningar, ljusstakar och adventsstjärnor.

Snart har vi alla våra julavslutningar och höstprogrammet är avklarat. Jag vill tacka alla er som bidrar till trevnad i våra föreningar och önska er alla riktigt

God Jul och Gott Nytt År! / Birgitta Berglund, FAS ordf.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *