Hem   »   Föreningsstämma hos Aktiva Seniorer Umeå

Föreningsstämma hos Aktiva Seniorer Umeå

Umeå. Föreningen Aktiva Seniorer har nyligen haft föreningsstämma på Vasakyrkan i Umeå. Av verksamhetsberättelsen framgår att antalet medlemmar har ökat med 25 till 810 och att tillströmningen av medlemmar på mötena har varit strålande. 24 olika aktiviteter har genomförts under året, varav 6 musikprogram, 12 föredrag, 2 studiebesök, 1 modevisning samt 1 bussutflykt. Resultat- och balansräkning presenterades och efter att revisorernas berättelse upplästs beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Därefter omvaldes som ordförande Willy Brändström, vice ordförande Margareta Lundquist och ledamot Dag Magnusson, alla på två år. Hans Allergren, Anders Boman, Stina Carlsson, Inger Nilsson, Karl-Gustaf Nordlund och Ann Mari Sund Lundberg är sedan tidigare styrelseledamöter och har nu ett år kvar av mandattiden. Birgitta Hägglund som varit ledamot i 13 år varav 6 år som kassör avtackades med blommor liksom Berith Boström och Sven Olof Fridlund som lämnade valberedningen. Efter årsstämmans slut bjöds medlemmarna på kaffe och fika.

Läs mer på föreningens hemsida!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *