Hem   »   Anteckningar förda vid ordförandekonferensen inom region Bergslagen-Östergötland och Mälardalen-Gotland Sydlig grupp den 3 april 2017 i Stockholm

Anteckningar förda vid ordförandekonferensen inom region Bergslagen-Östergötland och Mälardalen-Gotland Sydlig grupp den 3 april 2017 i Stockholm

Anteckningar förda vid ordförandekonferensen inom region Bergslagen-Östergötland och Mälardalen-Gotland Sydlig grupp den 3 april 2017 i Stockholm

Närvarande

Eskilstuna Anders Krafft rk.ak@swipnet.se
Gotland Visby Ulla Britt Erickson erickson.visby@telia.com
Gotland SV Helena Månsson he.mansson@tele2.se
Köping Bengt Rosberg bengt.rosberg@koping.net
Mjölby Bo Andersson bo.marknadskonsult@gmail.com
Nyköping-Oxelösund Margaretha Bengtsson margaretha.bengtsson@allt2.se
Ranrike Reine Olson reine.olson@netatonce.net
Stockholm Diwert Fredler diwert.fredler@bredband.net
Strängnäs-Mariefred Börje Larsson borjehla@gmail.com
Förbundsstyrelsen Kerstin Avenberg kerstin141@telia.com
Förbundsstyrelsen Kaj Svartström k.svartstrom@gmail.com


Orepresenterade föreningar:
Gotland N, Linköping, Motala

Diwert Fredler hälsade alla välkomna till Stockholm, alla närvarande gjorde en kort presentation av sig själva och Kaj Svartström tog sedan över som representant för Förbundet.

Minnesanteckningarna från föregående ordförandemöte i Eskilstuna i 2015-04-15 kommenterades endast kortfattat. Tips på programpunkter som de olika föreningarna skickat in finns sammanfattade på förbundets hemsida med angivande av källa.

Marknadsföring och medlemsrekrytering

Ingen aktiv marknadsföring eller annonsering. De flesta ansåg att programmet och dess kvalité är bästa sätt att få nya medlemmar. Precis som Förbundet i stort har regionen sakta ökat i antal medlemmar.

Hemsidans betydelse betonades. Viss annonsering av aktiviteter i lokal press rapporterades från olika håll.

Diskuterades deltagandet i Kommunala pensionärsrådet (KPR) som några haft god erfarenhet av, men som andra ansåg som politiskt arbete.

Ett antal idéer utbyttes. Bl.a. på Gotland ordnas numera ofta lunch plus aktivitet, vilket blivit mycket populärt. Ordf i Eskilstuna kontaktar alla som begärt utträde ur föreningen för att få veta varför och de är oftast ålder som anges som skäl till utträdet.

Kaj visade värdefullt videoprogram Medlemsmodellen (klicka på länken) i 8 steg av A Sjöström Hederberg, medlemsutveckling.se, baserat på tre tydliga trender i svensk föreningsrörelse Engagemang, Rörlighet och Kundifiering.. Även en till Studiefrämjandets ”Studieplan till Medlemsmodellen – Utveckla din förening” nämndes.

Utbildningsmaterial

Styrelse och valberedningsutbildning från MBSK är utlovad till nästa vecka. Kommer på hemsidan. Håll utkik!

Föreningsstadgar 2018

Förslag enl. version 2016-11-11 kommenterades:

 • 5 Ordinarie föreningsstämma
 • årsstämman …. före 15 mars (ej före febr månads utgång)
 • kallelse … skall ske till postadress eller på hemsida. Kallelsen måste vara personlig. Är hemsidan föreningens officiella organ, så bör det räcka med att kalla på hemsidan till årsmötet. Med postadress avses även e-postadress
 • motioner inlämnas senast 14 dagar före stämman (ej 31 jan)
 • Val av vice ordf stryks
 • fastställande av tid och plats där protokollet hålls tillgängligt? Räcker det inte med att ange att det publiceras på hemsidan?

Frågor från föreningarna
Webmaster-utbildning är ett klart efterfrågat behov inom gruppen, MEN på mycket olika nivåer hos användarna. Användande av SKYPE eller Team Viewer underlättar vid visning av hur hemsidan administreras, men tyvärr vill / kan inte många använda den utmärkta möjligheten.

Ersättning till styrelseledamöter och funktionärer diskuterades.

Övrigt

 1. Börje redogjorde för årets FAS golf på Strängnäs-Gripsholms banor
 2. Förbundsstämma 2018 blir i Värnamo 25–26 maj 2018
 3. Möjlighet för oss att delta i Opinion Live i Göteborg (info finns på hemsidan under Föreningsservice, inloggning krävs)
 4. Nytt arkiv i Arkivcentrum Örebro, tillgängliga även för Föreningar. Beslut tas nästa förbundsstyrelsemöte
 5. Angående resegaranti för resor anordnade i egen regi av oss, kontakta kammarkollegiet för mer info. Länk finns på förbundets hemsida under Föreningsservice
 6. Kaj påminde om att info om ny styrelse ska rapporteras
 7. Årsrapporter ska vara inne senast 31 mars till kassören
 8. Bilda förening och söka medlemskap – ny blankett finns
 9. Uppdatering av innehåll, tilläggsprogram, på föreningarnas hemsidor rekommenderas, t.ex. Medlemsförmåner

Beslöts att Samrådet i höst hålls i Stockholm den 9 oktober 2017 i Medborgarskolans lokaler.

Nästa ordförande konferens blir år 2019.

Ordförandekonferensen avslutades och Kaj tackade samtliga deltagare samt Aktiva Seniorer Stockholm för ett bra arrangemang.

Vid pennan
Kerstin och Kaj

Länkar

Medlemsmodellen https://goo.gl/coAgfG

Studieplan till Medlemsmodellen – Utveckla din förening https://goo.gl/sF3nCp

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *