Hem   »   Anteckningar från ordförandekonferensen för Väst och Älvsborg-Skaraborg i Kungsbacka onsdag 29 mars 2017

Anteckningar från ordförandekonferensen för Väst och Älvsborg-Skaraborg i Kungsbacka onsdag 29 mars 2017


Anteckningar från ordförandekonferensen för Väst och Älvsborg-Skaraborg i Kungsbacka onsdag 29 mars 2017

Deltagande:

Berith Gullskog, Alingsås
Lotta Lövgren-Hjelm, Borås
Gunnar Hedberg, Falköping
Thor Svensson, Trollhättan
Göran Madsen, Kungsbacka
Ingela Burwall, Vänersborg
Maj-Britt Franzén, Vänersborg
Leif Gullersby, Lysekil
Göran Jonsson, Skövde
Marianne Andersson, Halmstad

Orepresenterade föreningar: Grästorp, Mariestad och Ranrike

Förbundsrepresentanter:

Rolf Bååth Borås ordförande
Ingvor Lindström Kungsbacka sekreterare


Inledning

Rolf Bååth hälsade alla hjärtligt välkomna.

Diskussion och erfarenhetsutbyte om marknadsföring och medlemsrekrytering.

En givande diskussion började med att i Kungsbacka har man 270 medlemmar som rekryteras via mun mot munmetoden. Här arrangerar man också mycket resor. I Halmstad har man funnits i 7 år och har lokal via kommunen. Styrelsen jobbar mycket bra tillsammans. I Skövde som startade 2008 har man 600 medlemmar och tror att man nästan nått taket och har därför ingen aktiv rekrytering. Antalet medlemmar på månadsmötena varierar mellan 125 och 300. Man har också sänkt medlemsavgiften från 150:- till 125:- då man fått bidrag från kommunen. I Borås har man mellan 900-950 medlemmar och har 200:- i medlemsavgift. Ordförande sitter med i kommunens pensionärsråd. Mycket gott samarbete mellan PRO och Aktiva Seniorer. Inga problem med att få ledare då någon i gruppen går in som ledare om en ledare slutar. I Trollhättan har man 1600 medlemmar och tror även här att man snart slår i taket så man marknadsför sig inte. I Vänersborg gjorde man en nystart 2003 och har 647 medlemmar.  Ingen aktiv marknadsföring. Medlemsavgift 75:- Behöver nya medlemmar. I Falköping har man 100 medlemmar och det är svårt att få nya då konkurrensen är stor.

Samarbetar med Vuxenskolan och det fungerar mycket bra. 150:- i medlemsavgift. I Alingsås har man 296 medlemmar och här marknadsför sig inte heller. Lokalfrågan är problem.

Information om Medborgarskolan utbildningspaket.

Rolf Bååth redogjorde för utbildningspaketet som tidigare skickats ut. Studiematerialet kommer att läggas ut på hemsidan under nästa vecka. Det verkade som det fanns behov av en webmasterutbildning eller i alla fall ett lätt handlingsmaterial. Skövde tyckte att alla hemsidor inom förbundet borde se likadana ut.

Synpunkter på utsänt Förslag till nya Föreningsstadgar.

Först förklarade Gunnar Hedberg skillnaden mellan ekonomiska föreningar och ideella föreningar. I ekonomiska föreningar (t.ex Coop) har medlemmarna ett ekonomiskt intresse med de pengar som man satsat. I ideella föreningar (t.ex LO) är det bara sin medlemsavgiften som man riskerar.

Sedan gick vi igenom hela förslaget till nya Normalstadstadgar och följande synpunkter kom fram.

  • 1 Namn ska finnas med.
  • 2 Ska ”efter förmåga” vara med?
  • 4. ”Föreningens geografiska verksamhetsområde” bör tas bort
  • 5. Konferensen anser att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före föreningsstämma och handlingar tillgängliga 2 veckor innan. Val av vice ordförande stryks. Anmälan av övriga frågor bör finnas med. Antal ledamöter bör finnas med som en punkt. Ersättare bör tas bort.
  • 6. Meningen om kallelse bör ändras till” I kallelsen, som skall ske senast 14 dagar före mötet på samma sätt som till ordinarie föreningsstämma, anges anledningen till mötet”
  • 7 Anhörig i ”anhörigföreningen” bör strykas. Ersättare skall tas bort.

Föreningens stadgar ska godkännas av Förbundet ansåg konferensen.

Resegaranti

Rolf Bååth delade ut informationsblad angående resegaranti då Föreningarna anordnar egna resor. Kontakt kan tas med Kammarkollegiet eller via dess hemsida. I detta sammanhang lyfte Gunnar Hedberg frågan om ansvarsförsäkring vilket ska utredas vidare.

Förbundsstyrelsens info m m

Deltagarna ansåg att ordförandekonferenserna var viktiga då de ger sidoeffekter. Det är viktigt med utbyte och samtidigt ett bra sätt att förankra t.ex stadgeförändringar.

Förbundsstämma äger rum i Värnamo den 24-25 maj 2018. FAS-golfen äger rum den 29-30 augusti. Förslag framkom om en eventuell ytterligare tävling t.ex boule.

En information om att närvara vid sändningar av Opinion Live delades ut.

Avslutning

Rolf Bååth tackade deltagarna för givande diskussioner och avslutade konferensen.

Vid pennan

Ingvor Lindström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *