Sundsvall i september 2017

Hej alla Aktiva Seniorer!

Hoppas att ni alla haft en skön sommar och samlat krafter inför höstens alla möten, resor och andra aktiviteter. Nu har ni väl alla kommit igång med höstens program.

Förbundsstyrelsen har haft sitt första styrelsemöte efter sommaruppehållet. Vi träffades i månadsskiftet augusti-september till två trevliga dagar i Örebro. Valberedningens ordförande Karin Larsson närvarade och förhörde sig om eventuella tänkbara omval.

Programmet för nästa månads samråd fastställdes, alla föreningar har nu fått inbjudan och min förhoppning är ett stort deltagande från föreningarna. Efter det engagemang och de synpunkter vi fick på ordförande konferensen om styrelsens förslag på ny föreningsstadga, vill vi nu få föreningarnas synpunkter på styrelsens förslag till ny förbundsstadga.

Hemsidan är en alltid aktuell fråga på styrelsemötena. Förbundsstyrelsen vill ha många fler besök på vår hemsida och de ordf, sekr, kassör och webbmaster som inte har registrerat sig, bör skaffa sig inloggningsmöjligheter. All information finns på vår hemsida, därför är det mycket viktigt att alla registrerar sig på hemsidan.

Vår sekreterare Rolf håller kontakt med Värnamo angående förbundsstämman nästa år 25–26 maj.

Protokoll från styrelsemötet kommer under månaden på hemsidan.

Vårt nästa styrelsemöte blir den 14–15 november i Uppsala.

Jag vill önska er alla en fin höst och lycka till i föreningarna med era aktiviteter.

Varma sensommarhälsningar från er ordförande!

Birgitta Berglund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *