Hem   »   Minnesanteckningar vid regionalt samråd i Aktiva Seniorer. Region Mitt och Nord i Umeå 2017-10-12

Minnesanteckningar vid regionalt samråd i Aktiva Seniorer. Region Mitt och Nord i Umeå 2017-10-12

Minnesanteckningar vid regionalt samråd i Aktiva Seniorer. Region Mitt och Nord

Närvarande:

Förbundet: Birgitta Berglund ordförande, Christina Edvertz vice ordförande och Margaretha Lundquist valberedningen.

Kramfors: Birger Söderström vice ordförande och Margareta Söderström sekreterare.

Sundsvall: Lennart Engberg kassör och Lisbeth Chakraborty sekreterare.

Örnsköldsvik: Monica Näslund ordförande och Gösta Näslund vice ordförande.

Luleå: Dennis Kvist ordförande och Ylva Olsson kassör.

Umeå. Willy Brändström ordförande och Margaretha Lundquist vice ordförande.

Skellefteå: Gunda Johansson ordförande, Monica Lindqvist kassör och Solveig Fuhrman sekreterare.

Datum: 12/10 2017.

Plats: Rex Bar och Grill Rådhustorget Umeå.

Värd för dagen var Aktiva Seniorer Skellefteå.

Ordförande Gunda Johansson, Skellefteå, hälsade välkommen. Berättade om föreningen. Vi har 347 medlemmar. Problem att rekrytera till styrelsen som många av de övriga också kunde konstatera.

Förbundets Birgitta Berglund presenterade dagens programpunkter.

1. Förslag till nya förbundsstadgar.

De nuvarande stadgarna finns på förbundets hemsida.
Paragraferna diskuterades och lades till handlingarna.

2. Hur får vi våra medlemmar aktiva?

Diskussion utifrån Uppsalamodellen. Uppsala har cirka 1 600 medlemmar. Hösten 2016 introducerades modellen som innebar att medlemmarna delades in i mindre grupper tillsammans med en styrelsemedlem. Tanken är att få medlemmarna att öppna sig och komma till tals. Det kan vara enklare uppgifter som dukning, hjälp vid kuvertering av program etc. Något mer avancerade uppgifter är att ta emot deltagaranmälningar eller uppgifter som styrelseuppdrag. Det har visat sig vara en guldgruva för föreningen. Kanske kan modellen vara till inspiration för andra föreningar.

Uppsalas erfarenhet är att det är lättare att få hjälp om man ger klara instruktioner att hålla sig till.

Det är viktigt att vara ute och prata med folk för att få in nya medlemmar, gärna yngre.

Se bilaga från höstmötet 2016 i Uppsala.

3. Representant(er) från förbundets valberedning har ordet.

Valberedningens representant Margaretha Lundquist redogjorde för vilka som avgår vid förbundsstämman 2018:

Birgitta Berglund Sundsvall
Kaj Svartström Köping
Kerstin Avenberg Stockholm
Lillemor Fridlund Skövde

Viktigt att det finns representanter från hela Sverige.
Skicka förslag på nomineringar till Margaretha: margaretha.lundquist@tavelsjo.se

4. Frågor från föreningarna.

Hur fyller vi styrelseplatserna? Viktigt att valberedningen visar upp sig på styrelsemötena, deras arbete är viktigt.
Hur arkiverar vi våra handlingar? Ekonomiska handlingar sparas i 10 år.
En del på Medborgarskolan. En del hemma. Osäkert var vissa handlingar finns.
Kolla upp utbildningspaket från Medborgarskolan tyckte Birgitta Berglund.
Avtal med Medborgarskolan är viktigt. Vilka rättigheter har föreningen.
Rapportera aktiviteter.
Policyfrågor vad gäller resor, lunch/middag och resor togs upp.
Inga arvoden betalas ut till styrelsemedlemmar.
Fikat är gratis vid Bikuporna.
Vissa föreningar bjuder styrelsen på lunch eller middag någon gång under terminen.
Försäkringsbolaget If har ställt frågan till Förbundet angående rabatter. Punkten kommer att tas upp vid nästa förbundsmöte.
Aktiva Seniorer Luleå har en resepolicy som ni kan läsa på hemsidan.

5. Aktuellt från Förbundet.

Förbundsstämma 25 – 26 maj 2018 i Värnamo.
Ny integritetsförändring 25 maj 2018.
FAS golftävling i maj 2018 i Trollhättan.
Nästa Förbundsstyrelsemöte 14 – 15 november i Uppsala.
Föreslogs att ändra stadgarna vid årsmötet till enhälligt namn:
Årsmöte/föreningsstämma.

Vid nästa samrådsmöte står Luleå som värd.
Umeå bokar lokal efter 2018 årsstämma.

Birgitta Berglund avslutade med att uppmana föreningarna att tipsa och prata med medlemmarna om ”Uppsalamodellen”.

Vid pennan
Solveig Fuhrman, Aktiva Seniorer Skellefteå

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *