Sundsvall 2017-11-19

Hej alla Aktiva Seniorer!

Så har förbundsstyrelsen haft ännu ett styrelsemöte, denna gång i Uppsala. Vår styrelseledamot Ulf Holmqvist visade oss stan med en guidad tur, där vi såg både gammal och ny bebyggelse, mycket intressant inslag. Vi träffade både ordf. och sekr. i AS Uppsala trevligt. Mycket uppskattat var även det besök vi fick, i en paus i förhandlingarna, när AS Uppsalas kör ”Bisvärmen” underhöll med skönsång.

Sammanställningen av höstens samråd visade på ett stort engagemang av föreningarna. Alla minnesanteckningar från samråden finns att läsa på hemsidan.

Efter diskussion på samråden om namnförslag på våra regioner, har styrelsen enats om att våra fem regioner heter: FAS Nord, FAS Öst, FAS Bergslagen, FAS Väst och FAS Syd.

Uppsalamodellen visade på stort intresse, några föreningar har redan provat den och några är på gång.

Förslaget till nya förbundsstadgar har nu ändrats efter synpunkter som framkom på samråden, förslaget till föreningsstadgar ändrades efter synpunkter från ordförandekonferenserna.

Planering inför förbundsstämman i Värnamo är i full gång. Styrelsen har fått förslag på lokaler, program och logi.

Kolla hemsidan, där kommer styrelseprotokollet att finnas efter justeringar.

Nu närmar vi oss slutet på hösten och alla program är genomförda, nästa års program är färdiga för utskick, alla har ni gjort ett bra jobb för respektive förening. Ett stort tack för ert arbete!

Med vänlig hälsning

Birgitta Berglund

FAS ordf.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *