Sundsvall den 27 april 2018

Förbundsstyrelsen hade sammanträde den 23–24 april, även denna gång ombord på Cinderella. Mesta tiden upptogs till att gå igenom alla handlingar inför stämman. Ett stort förberedande arbete hade gjorts av vår sekreterare Rolf, som samlat ihop alla handlingar. Tack Rolf!

På stämman kommer vi att informeras om dataskyddsförordningen GDPR av Anders Landhage från Medborgarskolan om hur vi skall gå till väga.

23 föreningar var till dags datum anmälda till stämman, vi hade hoppats på några fler deltagande, med tanke på närheten till Värnamo, för många föreningar. Vi kunde också konstatera att flera inte betalt in stämmoavgiften ännu, inte heller lämnat årsredovisning till kassören, skärpning!!

Medlemsantalet har ökat sedan förra året. Glädjande, men ytterligare två föreningar är vilande, Ludvika och Östhammar.

Valberedningen har lämnat förslag till ny styrelse, men en ny webmaster verkar svårt, arbetet försätter. Tipsa gärna valberedningen om ni har någon kandidat.

Vi kommer nu snart, den 9/5, att skicka ut stämmohandlingar till de valda ombuden, digitalt.

Jag ser fram emot att få träffa er alla och hoppas vi får trevliga och givande dagar tillsammans i Värnamo.

Varma vårhälsningar från er ordförande

Birgitta Berglund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *