Hem   »   Till minnet av Ingvor Lindström

Till minnet av Ingvor Lindström

Förbundet Aktiva Seniorer har fått ännu ett tragiskt dödsbud. Förbundets kassör Ingvor Lindström har hastigt avlidit.

På kort tid har två styrelsemedlemmar ryckts bort, Birgitta Berglund och Ingvor Lindström, vilket känns helt overkligt.

Ingvor valdes in i förbundsstyrelsen vid stämman i Umeå 2016 och vann snart respekt för sitt sätt att sköta förbundets ekonomi. Hon arbetade snabbt och effektivt och skötte sina uppgifter på bästa möjliga sätt. Ingvor var lätt att få kontakt med och hon spred trivsel omkring sig vid våra styrelsemöten.  Vi beklagar att hennes tid i styrelsen blev så kort, men vi känner stor tacksamhet för hennes insatser och minns henne med glädje.

Christina Edvertz och Rolf Bååth

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *