Hem   »   Till minnet av Ing-Marie Noréen

Till minnet av Ing-Marie Noréen

Förbundet Aktiva Seniorer har drabbats av ännu ett dödsbud. I dag kom ett tragiskt besked från Kungsbacka att förbundets tidigare ordförande Ing-Marie Noréen avlidit.

Vid förbundsstämman i Sundsvall 2012, samma år som jag själv kom in i förbundsstyrelsen, omvaldes Ing-Marie Noréen som förbundsordförande. Under de två följande åren kom jag att lära känna Ing-Marie som en energiskt arbetande ledare för förbundets och föreningarnas bästa. Jag minns den stora föreningsenkät, som hon tog initiativ till, och jag kommer i håg hennes redogörelser för alla de resor, som hon företog i syfte att besöka våra föreningar ute i landet. Den informella samvaron under våra styrelseresor på Cinderella var positiv och gav många trevliga minnen.

Vid stämman i Karlskrona 2014 avgick Ing-Marie Noréen som förbundsordförande och började i stället arbeta i valberedningen. Hon var också ända till sin bortgång ordförande i föreningen i Kungsbacka, och jag träffade henne därför på samråd och ordförandekonferenser, senast på samrådet för region Väst i Grebbestad i oktober 2018. Hon hade då svårt att förflytta sig, men hon hade kvar sin optimism och sitt goda humör.

Jag känner stor tacksamhet för Ing-Marie Noréens insatser och minns henne med saknad.

Rolf Bååth

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *