Medlemsavgifter

Frågor angående föreningarnas medlemsavgifter 2021

Flera föreningar har hört av sig med frågor angående medlemsavgift i föreningarna 2021. Bakgrunden är att pandemin omöjliggjort att genomföra hela eller delar av planerat program under året, och eländet kommer att fortsätta åtminstone en del av kommande år. Några föreningar med god ekonomi vill då kompensera medlemmarna genom att inte ta ut någon avgift för 2021.

Låt oss fastslå vad som gäller enligt normalstadgarna. Medlemskap i Aktiva Seniorer förvärvas genom att betala medlemsavgiften. Avgiftens storlek för kommande år beslutas av årsstämman. Stadgarna säger däremot ingenting om att återbetala inbetald årsavgift. Det är med andra ord fullt möjligt att meddela betalande medlemmar 2020 att de får ett tillgodohavande att användas till att betala årsavgiften 2021. Nya medlemmar måste däremot betala årsavgiften.

Ett annat alternativ är att ge medlemmarna ett tillgodohavande att användas för deltagande i en aktivitet (eller flera) under kommande år, eller att subventionera aktiviteter där kostnaderna blir högre än planerat pga Corona. Ett exempel är att man tar två bussar i stället för en för att undvika trängsel, eller att man accepterar sena avbokningar med återbetalning vid sjukdomssymtom.

Många föreningar behåller avgiften för 2021 oförändrad 1) därför att kostnaderna som medlemsavgiften är avsedd att täcka till stor del kvarstår, eller 2) att man fortfarande kan genomföra vissa aktiviteter. Beslutar gör respektive förening.

Gruppolycksfallsförsäkringen täcks av föreningarnas avgift till förbundet och påverkas inte av medlemmarnas avgift till föreningen.