Hem   »   Förbundets hemsida är ju allmänt tillgänglig, men för viss information vill vi begränsa läsekretsen.

Förbundets hemsida är ju allmänt tillgänglig, men för viss information vill vi begränsa läsekretsen.

Vi har fått några frågor om behörighet att besöka fliken ”internt” på hemsidan. Vi har nu skapat två undergrupper till internt: FAS styrelse och Föreningsrepresentanter. Med föreningsrepresentanter avser vi styrelsemedlemmar i våra föreningar.

Under FAS styrelse arkiveras styrelseprotokoll och månadsbokslut. Till denna sida har endast styrelsen och revisorerna tillgång.

Under Föreningsrepresentanter publiceras ”rapport från styrelsemöten” som riktar sig till styrelsen i våra medlemsföreningar. Lösenordet har skickats i ett separat mejl till styrelserepresentanter i vårt adressregister. Hör av dig om du inte har fått det.