ÅRSRAPPORT 2021

OBS! Årsrapporten kan inskickas som ett mejl till haakan@espered@gmail.com

Förening                         

Antal medlemmar       

(Antal medlemmar x 15 kr sätts in på Förbundets bankgiro 5400–1359 senast 2021-03-31)

Summa intäkter 
Likvida medel 
Årets resultat 
  Datum 
  Namn   Ev. frågor:   
E-posthaakan@espered@gmail.com
SMS / Telefon072-21 10 109

Blanketten skickas snarast efter årsmötet till:

Förbundet Aktiva Seniorer c/o

Håkan Olsson
Rosenlundsgatan 26A
856 44 SUNDSVALL

haakan.espered@gmail.com