Välkommen till Förbundet Aktiva Seniorer

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det omkring 50 föreningar med tillsammans över 20 000 medlemmar. Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang. Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.


Vill Du/Ni bli medlem,
kontakta Er närmaste förening

Bli medlemsförening

Bli medlemsförening!

Inbjudan / kallelse till förbundsstämman har skickats till samtliga föreningsordf.

FAS-Golfen 2018

Aktiva Seniorer i Trollhättan inbjuder till
FAS-Golfen 2018, 22-23 maj

22/5 på Koberg GK
23/5 på Onsjö GK

 

Vi finns på Facebook

Vi finns på Twitter

Aktstycket

Verksamhetsberättelse 2017
Aktstycket är ArkivCentrums medlemstidning
Här finns samtliga nummer av Aktstycket!

P4 Plus