Ordförandekonferens 2019

Vill börja med att tacka för besöken på ordförandekonferenserna. Tyvärr kunde jag inte vara med vid konferensen i Gävle, det var mycket lärorikt och intressant. En sak som verkligen slog mig var vilket otroligt fina program vi har i de olika föreningarna, varierande ock med hög kvalité.

Det ser mycket olika ut i landet och föreningarna har olika frågeställningar. Många vill att vi ska marknadsföra mera medan några inte vill bli fler ofta på grund av lokalerna. På en del håll är det svårt att rekrytera till styrelsen medan andra inte har det problemet.

Hemsidan har diskuterats och många vill ha utbildning. Återkommer till den frågan till hösten. (se särskild viktig information.)

Önskemål har framkommit att vi på samråden ska bjuda in kassörer eller andra befattningshavare i styrelsen för att de ska diskutera sina frågor. Vi gör nu ett försök med detta inför höstens samråd där kassörerna bjuds in.

Till sist vill jag än en gång tacka för givande möten och önskar er alla Lycka till med ert fortsatta arbete.

Christina Edvertz
Ordförande

Extra Förbundsstämma i Örebro

Vid den extra förbundsstämman i Örebro 2018-08-30 valdes en ny förbundsstyrelse. Jag, undertecknad, valdes till ordförande. På stämman deltog 46 personer som representerade 21 föreningar.

Jag tackar för förtroendet och ska arbeta med förbundet på det bästa sätt jag förmår. Min erfarenhet av Aktiva Seniorer är att jag under 9 år ingått i styrelsen, varav 8 år som ordförande, i Örebro samt 2 år som ledamot i förbundsstyrelsen.

Under min tid i Örebro utvecklades föreningen till att bli en relativt stor förening med många olika aktiviteter. Den erfarenheten tar jag nu med mig i arbetet med förbundet.

Läs Mer

Sundsvall den 27 april 2018

Förbundsstyrelsen hade sammanträde den 23–24 april, även denna gång ombord på Cinderella. Mesta tiden upptogs till att gå igenom alla handlingar inför stämman. Ett stort förberedande arbete hade gjorts av vår sekreterare Rolf, som samlat ihop alla handlingar. Tack Rolf!

På stämman kommer vi att informeras om dataskyddsförordningen GDPR av Anders Landhage från Medborgarskolan om hur vi skall gå till väga.

23 föreningar var till dags datum anmälda till stämman, vi hade hoppats på några fler deltagande, med tanke på närheten till Värnamo, för många föreningar. Vi kunde också konstatera att flera inte betalt in stämmoavgiften ännu, inte heller lämnat årsredovisning till kassören, skärpning!!

Medlemsantalet har ökat sedan förra året. Glädjande, men ytterligare två föreningar är vilande, Ludvika och Östhammar.

Valberedningen har lämnat förslag till ny styrelse, men en ny webmaster verkar svårt, arbetet försätter. Tipsa gärna valberedningen om ni har någon kandidat.

Vi kommer nu snart, den 9/5, att skicka ut stämmohandlingar till de valda ombuden, digitalt.

Jag ser fram emot att få träffa er alla och hoppas vi får trevliga och givande dagar tillsammans i Värnamo.

Varma vårhälsningar från er ordförande

Birgitta Berglund

Sundsvall 23 februari 2018

Hej alla Aktiva Seniorer.

Förbundsstyrelsen har nu haft sitt första möte för året, vårt planerade möte i januari blev framflyttat p.g.a. av influensan och all snö som kom över Sundsvall, med inställda kommunikationer som följd.

Ni är nu alla i full gång med vårens program och många har också haft årsmöte och kanske fått ny styrelse, jag önskar er alla lycka till i ert föreningsarbete. Glöm inte att skicka in uppgifter om nya medlemmar i styrelsen: ordf, v. ordf, sekr., kassör och webbmaster, viktigt, så information går till rätt person.

Vi diskuterade den nya europeiska personuppgiftsförordningen, GDPR som börjar gälla från 25 maj och beslutade att representanter från förbundsstyrelsen tillsammans med Medborgarskolan, MBSK, skall arbeta fram en handlingsplan, om hur vi skall gå vidare inför genomförandet.

Planering av Förbundsstämman i Värnamo upptog en väsentlig del av vårt möte. Rolf hade gjort ett jättebra förberedande arbete liksom Värnamoföreningen med Börje Fransson, som är vår kontaktperson. Nu kommer snart inbjudan ut till er i föreningarna, jag hoppas på många anmälda stämmoombud.

Nästa Förbundsstyrelsemöte äger rum den 23 – 24 april.

Min förhoppning är nu att våren kommer snart, ingen mer snö, utan härliga soliga dagar, kan inte minnas att jag upplevt så mycket snö tidigare, lyckliga ni som har en normal vinter.  

Hjärtliga hälsningar

Birgitta Berglund.

Förbundsordf.

Sundsvall 2017-11-19

Hej alla Aktiva Seniorer!

Så har förbundsstyrelsen haft ännu ett styrelsemöte, denna gång i Uppsala. Vår styrelseledamot Ulf Holmqvist visade oss stan med en guidad tur, där vi såg både gammal och ny bebyggelse, mycket intressant inslag. Vi träffade både ordf. och sekr. i AS Uppsala trevligt. Mycket uppskattat var även det besök vi fick, i en paus i förhandlingarna, när AS Uppsalas kör ”Bisvärmen” underhöll med skönsång.

Sammanställningen av höstens samråd visade på ett stort engagemang av föreningarna. Alla minnesanteckningar från samråden finns att läsa på hemsidan.

Efter diskussion på samråden om namnförslag på våra regioner, har styrelsen enats om att våra fem regioner heter: FAS Nord, FAS Öst, FAS Bergslagen, FAS Väst och FAS Syd.

Läs Mer

Sundsvall i september 2017

Hej alla Aktiva Seniorer!

Hoppas att ni alla haft en skön sommar och samlat krafter inför höstens alla möten, resor och andra aktiviteter. Nu har ni väl alla kommit igång med höstens program.

Förbundsstyrelsen har haft sitt första styrelsemöte efter sommaruppehållet. Vi träffades i månadsskiftet augusti-september till två trevliga dagar i Örebro. Valberedningens ordförande Karin Larsson närvarade och förhörde sig om eventuella tänkbara omval.

Läs Mer

Sundsvall 2017-02-03

Hej alla Aktiva Seniorer!

Hoppas det nya året startat bra för er alla. Nu är vi alla igång med programmen och studiebesöken för vintern och våren 2017. Det som närmast är aktuellt för oss alla, är ju årsmötet nu i februari. Förhoppningsvis har det gått bra för era valberedningar att rekrytera ledamöter till styrelseuppdragen. Kom ihåg att skicka in årsrapporten för 2016 senast 31/3 till vår kassör.

Den 30–31/1 hade vi styrelsemöte på Cinderella. Vi fastställde då programmet och datum för ordförandekonferenserna i vår, samt ansvariga för regionerna och förslag på konferensorter. Inbjudan kommer att skickas ut, men snälla ni, om ni får nya styrelseledamöter efter årsmötet meddela aktuella namn till vår webmaster.

Läs Mer

Sundsvall 2016-11-21

Hej alla Aktiva Seniorer!

Vi har nu haft vårt andra förbundsstyrelsemöte, där de olika arbetsgrupperna framförde sin lägesrapport.

Den enkät som MBSK skickade ut om utbildningsbehov besvarades av 37 föreningar. Sammanställning av svaren på utbildningsenkäten finns under Föreningsservice (inloggning krävs). Vi konstaterade att behovet av datorutbildning är stor, så till vårens ordförandekonferenser kommer vi även att ha program för webmastrar. Utbildningsgruppen fick styrelsens uppdrag att till ordförandekonferenserna förbereda ett utbildningsmaterial om marknadsföring och rekrytering. Vissa föreningar är på väg att försvinna och nya föreningar bör bildas.

Läs Mer

Sundsvall 2016-09-06

Hoppas ni alla haft en skön sommar och hämtat krafter inför hösten alla möten, studiebesök, olika aktiviteter och arrangemang.

Så har den nyvalda styrelsen haft sitt första styrelsemöte. Den 30-31/8 hade vi vårt styrelsemöte ombord på Cinderella, ett mycket givande möte med engagerade ledamöter, det verkar mycket bra inför framtiden.

Läs Mer

Sundsvall 2016-05-17

Ännu en väl genomförd förbundsstämma har ägt rum, denna gång i Umeå. Ett stort tack till föreningen Aktiva Seniorer i Umeå för ett välorganiserat värdskap under förbundsstämman 13-14 maj.

Det var väldigt roligt att träffa Aktiva Seniorer från hela vårt avlånga land och utbyta tankar och idéer samt att få ett ansikte bakom ett namn.

Vid stämman valdes en delvis ny styrelse och undertecknad tackar för förnyat förtroende som ordförande och jag ska efter bästa förmåga tillsammans med övriga styrelsekamrater försöka leva upp till era förväntningar. På hemsidan under fliken föreningsservice (inloggning krävs) hittar du styrelsens verksamhetsplan för 2016-2017, där framgår styrelsens arbetsinriktning och prioriterande arbetsområden. Där finns också ett budgetförslag, som är en rambudget, och kan komma att justeras under hösten.

Läs Mer