Förbundsstyrelsen

Information från förbundsstyrelsen

Uppdaterad PHP version Joomla webbsidorna

Aktiva Seniorer föreningar som har Joomla hemsidor genom förbundet har fått dessa uppdaterade till PHP-version 7.3. Uppdateringen av PHP-version gjordes ...
Läs Mer

Föreningsaktiviteter under hösten 2020

Förbundsstyrelsen har vid sitt möte den 20 augusti beslutat att varje förening själv får bestämma hur man skall göra med ...
Läs Mer

Ingen förbundsstämma i Alingsås!

Förbundsstyrelsen har vid sitt styrelsemöte den 7 juli beslutat att inte genomföra någon förbundsstämma i Alingsås. På nästa möte den ...
Läs Mer

Förbundsstämman i Alingsås uppskjuten

På grund av coronaviruset har vi beslutat att uppskjuta förbundsstämman i Alingsås till i höst. Besked om nytt datum kommer ...
Läs Mer

Inför förbundsstämman 2020

Jag påminner om att alla föreningar är välkomna att nominera kandidater till styrelseuppdrag i förbundsstyrelsen inför förbundsstämman i Alingsås 8 ...
Läs Mer

Inför förbundsstämman i Alingsås 8-9 maj 2020

Eventuella motioner skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari 2020. Inbjudan med anmälningsblankett skickas ut den 15 februari 2020 ...
Läs Mer

Ekonomiskt stöd till mindre föreningar

Förbundsstyrelsen har beslutat att förbundet skall stödja föreningars aktiviteter för medlemsrekrytering, t ex deltagande i mässor, annonsering och massutskick av ...
Läs Mer

Information om publicering av texter på hemsidan

Föreningar, som vill ha texter publicerade på förbundets hemsida, ombeds skicka in texterna till förbundets sekreterare Rolf Bååth, mejladress info@aktivaseniorer.com ...
Läs Mer

Ny förening bildad, Aktiva Seniorer Ranrike

Hej alla Aktiva Seniorer! En glad nyhet. Vi kan nu hälsa Aktiva Seniorer Ranrike välkomna i Förbundet Aktiva Seniorer. Det ...
Läs Mer