Förbundsstyrelsen

Information från förbundsstyrelsen

Ingen förbundsstämma i Alingsås!

Förbundsstyrelsen har vid sitt styrelsemöte den 7 juli beslutat att inte genomföra någon förbundsstämma i Alingsås. På nästa möte den ...
Läs Mer

Inför förbundsstämman 2020

Jag påminner om att alla föreningar är välkomna att nominera kandidater till styrelseuppdrag i förbundsstyrelsen inför förbundsstämman i Alingsås 8 ...
Läs Mer

Inför förbundsstämman i Alingsås 8-9 maj 2020

Eventuella motioner skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari 2020. Inbjudan med anmälningsblankett skickas ut den 15 februari 2020 ...
Läs Mer

Ordförandekonferens 2019

Vill börja med att tacka för besöken på ordförandekonferenserna. Tyvärr kunde jag inte vara med vid konferensen i Gävle, det ...
Läs Mer

Extra Förbundsstämma i Örebro

Vid den extra förbundsstämman i Örebro 2018-08-30 valdes en ny förbundsstyrelse. Jag, undertecknad, valdes till ordförande. På stämman deltog 46 ...
Läs Mer

Sundsvall den 27 april 2018

Förbundsstyrelsen hade sammanträde den 23–24 april, även denna gång ombord på Cinderella. Mesta tiden upptogs till att gå igenom alla ...
Läs Mer

Sundsvall 23 februari 2018

Hej alla Aktiva Seniorer. Förbundsstyrelsen har nu haft sitt första möte för året, vårt planerade möte i januari blev framflyttat ...
Läs Mer

Sundsvall 2017-11-19

Hej alla Aktiva Seniorer! Så har förbundsstyrelsen haft ännu ett styrelsemöte, denna gång i Uppsala. Vår styrelseledamot Ulf Holmqvist visade ...
Läs Mer

Sundsvall i september 2017

Hej alla Aktiva Seniorer! Hoppas att ni alla haft en skön sommar och samlat krafter inför höstens alla möten, resor ...
Läs Mer

Sundsvall 2017-02-03

Hej alla Aktiva Seniorer! Hoppas det nya året startat bra för er alla. Nu är vi alla igång med programmen ...
Läs Mer