Ordförande

Förbundsordförande har ordet

Tack till avgående styrelse

Nye ordföranden har ordet Det blev ingen ”normal” årsstämma i år. Vi sköt på den en gång men det hjälpte ...
Läs Mer

Vår förbundsordförande har avgått – vice ordförande tar över

Det är min smärtsamma plikt att meddela att vår förbundsordförande Hans Ridderström  p. g. a. hälsoproblem har beslutat avgå med ...
Läs Mer

Linköping i juni 2014

Så har ännu en förbundsstämma hållits under förbundets 25-åriga historia. Ett stort tack till föreningen Aktiva Seniorer i Karlskrona för ...
Läs Mer

Kungsbacka i maj 2014

Hej alla Aktiva Seniorer! Jag vill tacka för alla givande möten och samtal under de åren jag haft förmånen att ...
Läs Mer