Hem   »   Förbundet   »   Styrelsen och funktionärer   »   Förbundsstyrelsens uppdrag

Förbundsstyrelsens uppdrag

Uppdrag och mål

Detta dokument antogs ursprungligen av förbundsstyrelsen vid styrelsemöte 2015-02-17/18.  Dokumentet diskuterades på de regionala samråden i oktober 2018, och en ny version fastställdes vid förbundsstyrelsens möte 2018-11-13/14.

Styrelsen skall ha styrelsemöten (ca fyra per år) och utlysa, arrangera och genomföra förbundsstämmor (vartannat år). Samtliga beslut hos styrelsen och vid stämman skall dokumenteras och arkiveras.

Att i anslutning till förbundsstämman arrangera moment såsom presentation av värdförening, visning av lokala sevärdheter, en god middag och kanske en golftävling är positivt.

Styrelsen skall dessutom:

 1. Genomföra årliga samråd med så många föreningar som möjligt. Information, erfarenhetsutbyte och tvärkontakter mellan föreningarna är huvudpunkterna.
 2. Genomföra ordförandekonferenser vart annat år.
 3. Erbjuda en hemsida av modernt snitt med intresseväckande information och nyheter.
 4. Erbjuda hjälp med utveckling av föreningarnas hemsidor.
 5. Erbjuda hjälp med utveckling av administrativa och ekonomiska system och rutiner.
 6. Erbjuda utbildning. I första hand för föreningarnas funktionärer. T. ex webbmasters, kassörer och valberedare.
 7. Tillhandahålla informationsmaterial
 8. Erbjuda en olycksfallsförsäkring, som gäller för medlemmarna vid föreningarnas aktiviteter.
 9. Tillhandahålla stöd till vacklande eller vilande föreningar.
 10. Tillhandahålla stöd till nybildande av föreningar.
 11. Föra register över föreningarnas startdatum.
 12. Erbjuda en informationsbank av goda föredragshållare.
 13. Erbjuda en informationsbank av intressanta studiebesök, kanske även kortare resor.
 14. Arrangera FAS-golf.
 15. Redovisa inkomster och utgifter, samt årligen upprätta budget och bokslut.
 16. Föra ett medlemsregister över samtliga föreningar och dess viktigaste funktionärer.

För övrigt hänvisas till förbundets stadgar.

2018-11-14