Hem   »   Förbundet   »   Styrelsen och funktionärer   »   Förbundsstyrelsens uppdrag

Förbundsstyrelsens uppdrag

Uppdrag och mål

Detta dokument antogs ursprungligen av förbundsstyrelsen vid styrelsemöte 2018-11-13/14.  Dokumentet diskuteras på de regionala samråden under hösten 2022 och en ny version kommer att fastställas vid förbundsstyrelsens möte 2022-12-08/09.

Styrelsen skall ha styrelsemöten (ca fyra per år) och årligen utlysa, arrangera och genomföra förbundsstämmor. Samtliga beslut hos styrelsen och vid stämman skall dokumenteras och arkiveras.

Förbundsstyrelsen ser som sin uppgift att erbjuda och underhålla ett “föreningsramverk” som frigör tid, energi och kreativitet för föreningarnas “kärnuppgift” samt att säkerställa successionen i föreningarna.

Föreningsramverk: hemsida, medlemsregister, bokningar, fakturering, betalningar och bokföring.

Hjälpmedel som erbjuds är: MinaAktiviteter, WordPress och Visma.

Kärnuppgift: Att skapa aktiviteter för medlemmarna.

Styrelsen skall som konsekvens av sin uppgift:

 1. Genomföra årliga samråd med så många föreningar som möjligt. Information, erfarenhetsutbyte och tvärkontakter mellan föreningarna är huvudpunkterna.
 2. Erbjuda en hemsida med aktuell information riktad till föreningarnas funktionärer..
 3. Erbjuda hjälp med utveckling av föreningarnas hemsidor.
 4. Erbjuda hjälp med utveckling av administrativa och ekonomiska system och rutiner.
 5. Erbjuda utbildning för föreningarnas funktionärer, såsom ordförande, webbmasters, kassörer och valberedare.
 6. Tillhandahålla informationsmaterial
 7. Teckna en olycksfallsförsäkring, som gäller för medlemmarna vid föreningarnas aktiviteter.
 8. Tillhandahålla stöd till vacklande eller vilande föreningar.
 9. Tillhandahålla stöd till nybildande av föreningar.
 10. Erbjuda en informationsbank av goda föredragshållare.
 11. Erbjuda en informationsbank av intressanta studiebesök och resor.
 12. Redovisa inkomster och utgifter, samt årligen upprätta budget och bokslut.
 13. Föra ett medlemsregister över samtliga föreningar och dess viktigaste funktionärer.
 14. Fungera som kittet mellan föreningarna.

I övrigt hänvisas till förbundets stadgar.

2022-10-17