Hem   »   Förening och medlem   »   Bli medlemsförening

Bli medlemsförening

Bilda förening och söka medlemskap

Ideella föreningar som bedriver verksamhet med den inriktning som Förbundet Aktiva Seniorer står för enligt sina stadgar kan söka medlemskap i Förbundet Aktiva Seniorer.

Glöm inte att föreningens namn måste utvisa att det är en ideell förening. Det innebär att föreningsnamnet bör innehålla ordet “Föreningen”.

Hur många måste man vara?

Något minsta antal personer som måste vara med vid bildandet av en förening finns inte fastlagt. För bildandet av en ekonomisk förening räcker det med tre personer, varför det kan antas att tre personer också är tillräckligt för att bilda en ideell förening.

Medlemsavgift

Som medlem betalar föreningen en årsavgift per medlem till Förbundet Aktiva Seniorer. Nybildade föreningar är befriade från att erlägga förbundsavgift under de två första åren.

Gällande årsavgift för medlemskap framgår av det senaste stämmoprotokollet och är baserat på antalet medlemmar 31 december.

Utgåva 1, Datum 2017-02-01

Hur gör man?

Om ni är några stycken som funderar på att bilda en Aktiva Seniorer förening är en bra början att ordna ett möte och ta reda på hur stort intresset är. Visar det sig att det finns intresse väljer ni en interimsstyrelse, eller utser en grupp som går vidare och undersöker förutsättningarna för att bilda en förening.

Kontakta oss via nedanstående formulär om ni är intresserade av att bilda en Aktiva Seniorer förening.

Inga inlägg hittades.