Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det omkring 50 föreningar med tillsammans över 20 000 medlemmar. Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang. Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.

Årsrapport per den 31 dec 2018 skickas till förbundets kassör efter föreningens årsmöte!

Kom ihåg att meddela förbundet ev. ny ordf, vice ordf, sekr, kassör och webmaster efter ert årsmöte!
Använd formuläret här eller skicka ett mail till webmaster@aktivaseniorer.com.

Ordförandekonferenser 2019 - Inbjudningar utskickade. Logga in för att läsa  inbjudningarna.

 
Vill Du/Ni bli medlem,
kontakta Er närmaste förening
Klicka på loggan!

Bli medlemsförening

Bli medlemsförening!

Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Vi finns på ...

ArkivCentrum

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster