Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det omkring 50 föreningar med tillsammans över 20 000 medlemmar. Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang. Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.

Extra förbundsstämma i Örebro 30 augusti 2018

Förbundsstämman i Värnamo 25 - 26 maj 2018 beslöt att en extra förbundsstämma skall hållas i slutet av augusti.
Stämman kommer att hållas i Örebro den 30 augusti 2018.
Ärende: Val av ny styrelse.
Inbjudan / kallelse kommer att skickas till samtliga föreningar i slutet av juni. Handlingar sänds ut den 15 augusti.

Förbundsstyrelsen

Ange e-postadressen som är knuten till din inloggning. Ditt användarnamn kommer att skickas till den e-postadress du tidigare angivit för dina inloggningsuppgifter.


Vill Du/Ni bli medlem,
kontakta Er närmaste förening

Bli medlemsförening

Bli medlemsförening!

Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Vi finns på ...

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster