Förbundet Aktiva Seniorer

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att
främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.

Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande
finns det över 50 föreningar med tillsammans över 19 000 medlemmar.

Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang.

Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.