För ganska många år sedan deltog jag i en kurs i informationsteknik på FOJO i Kalmar. FOJO betyder fortbildning för journalister, men kursen var öppen för folk inom olika yrken, vilket var positivt. Nu fick jag som skolledare träffa farmaceuter, restaurangchefer och bibliotekarier för att ta några exempel på olika yrkeskategorier.

Kursen var mycket omfattande. Här fick man bl a lära sig att samma information inte fick upprepas alltför mycket för att vara slagkraftig. Tänk om dagens reklamansvariga på SVT hade deltagit. Då hade de kanske inte kört samma trailrar för Bonusfamiljen dag ut och dag in.

Vi fick också lära oss att göra dummyer, d v s provex av trycksaker, och även spela upp underlag för reklamfilmer. Mitt sätt att åskådliggöra faran med att leva i avfolkningsbygd väckte viss uppståndelse. Jag lät helt enkelt en stackars uppgiven lanthandlare sitta vid affärsdisken med en pistol riktad mot huvudet. En reklamare i kursledningen tyckte att jag skulle låta spela in historien på riktigt. Jag avstod dock.

Däremot tog jag uppmaningen från ledningens språkvetare ad notam. Han poängterade hur viktigt det var att skriva kort och koncist och avstå från omständliga meningar. Jag hade fått visst ekonomiskt bidrag från dåvarande länsskolnämnden i Älvsborgs län. Efter avslutad kurs skulle jag tala om för nämnden vad jag lärt mig på kursen. Jag skrev följande. Nu har jag avslutat kursen i informationsteknik. Jag har lärt mig att skriva kortfattat.

Rolf Bååth


Bååthsmans funderingar

Rolf Bååth

Rolf Bååth

Sekreterare
Förbundsstyrelsen

E-post

Senaste kommentarerna