Är man intresserad av vårt svenska språk, är man också intresserad av ordböcker. Det finns en mängd sådana att botanisera i. Vi har den historiska ordboken Svenska akademiens ordbok, SAOB, som nu i sitt trettiosjunde band har hunnit fram till vret. Det har förresten tagit fyra år att redigera fram detta band. SAOL, Svenska Akademiens ordlista, är riktmärket för det nu levande språket. Men sedan finns det dialektlexikon, slangordböcker, ordlistor över främmande ord, nyordsböcker, synonymordböcker och etymologiska ordböcker, som förklarar hur orden har uppstått.Det senaste tillskottet i ordboksfloran är O som i ordbok med underrubriken 2563 ovanliga, oborstade, omistliga ord.

Man skulle kunna säga att ordboken är ett slags koncentrat av alla de slag av ordböcker, som jag räknade upp tidigare. Alla ord förklaras, många av dem med hjälp av ett citat. Då och då bryts den alfabetiska redovisningen av sidor, där ord från ett ämnesområde samlats under en intresseväckande rubrik. Här finns hattparad, femton fina fiskar, bakom flötet, somliga tänker då bara på nöjen, lattjo släktingar för att nu välja några exempel. Alla vet väl vad en promenadlimpa eller en gormtrut är för något eller vad gotlänningarna menar med otendag. Och hur är man, om man är spejsad? Och vilket är värst, att vara en fubbik eller att vara född i Fjöntarp?

Men innan jag beskylls för att vara en pallervant eller en pladderhatt är det väl bäst att jag kniper näbb och drar.

Rolf Bååth


Bååthsmans funderingar

Rolf Bååth

Rolf Bååth

Sekreterare
Förbundsstyrelsen

E-post

Senaste kommentarerna