Golfkommittén

Golfkommittén består av:

Christer Johansson, Enköping
070-282 06 85

Åke Sundby, Enköping
Förbundets representant