Förbundet Aktiva Seniorer

Styrelsen skall ha styrelsemöten (ca fyra per år) och utlysa, arrangera och genomföra förbundsstämmor (vartannat år). Samtliga beslut hos styrelsen och vid stämman skall dokumenteras och arkiveras.

Att i anslutning till förbundsstämman arrangera moment såsom presentation av värdförening, visning av lokala sevärdheter, en god middag och kanske en golftävling är positivt.

Styrelsen skall dessutom:

 1. Genomföra årliga samråd med så många föreningar som möjligt. Information, erfarenhetsutbyte och tvärkontakter mellan föreningarna är huvudpunkterna.
 2. Genomföra ordförandekonferenser vart annat år. Syftet är likartat samråden, men den deltagande gruppen lite annorlunda.
 3. Erbjuda en hemsida av modernt snitt med intresseväckande information och nyheter.
 4. Erbjuda hjälp med utveckling av föreningarnas hemsidor.
 5. Erbjuda hjälp med utveckling av andra administrativa och ekonomiska system och rutiner.
 6. Erbjuda utbildning. I första hand för föreningarnas funktionärer. T. ex webbmasters, kassörer och valberedare.
 7. Tillhandahålla olika former av reklam- support- och informationsmaterial
 8. Erbjuda en olycksfallsförsäkring, som gäller för medlemmarna vid föreningarnas aktiviteter.
 9. Erbjuda stöd till vacklande eller vilande föreningar.
 10. Ta initiativ till nybildande av föreningar.
 11. Föra register över föreningarnas startdatum, och uppvakta jubilerande föreningar med gåvor av välgörenhetskaraktär.
 12. Erbjuda en informationsbank av goda föredragshållare.
 13. Erbjuda en informationsbank av intressanta studiebesök, kanske även kortare resor.
 14. FAS-golfen finns, men erbjudande av andra tävlingar bör också kunna ske. T. ex boule, bridge, bangolf. Inga riksomfattande mästerskap krävs. Kanske skall 2-4 närliggande föreningar utmana varandra.        
 15. Redovisa inkomster och utgifter, samt årligen upprätta budget och bokslut.
 16. Föra ett medlemsregister över samtliga föreningar och dess viktigaste funktionärer.

För övrigt hänvisas till förbundets stadgar.