Förbundet Aktiva Seniorer

Förbundet Aktiva Seniorer har sorg. Knut Johansson en av förbundets stiftare, förbundsordförande under de första 15 åren och sedermera hedersordförande har gått ur tiden. Det var en till synes harmlös olycks­händelse som ändade Knuts liv.

När Ludvig Rasmussons bok om fyrtiotalisterna 1985 väckte stor uppmärksamhet var Knut väl etablerad som lärare i Kristinehamns Praktiska Skola. Hans ideella läggning hade lett till omfattande engage­mang inom politik och folkbildning. Han var ordförande i stadens kulturnämnd och Medborgarskolan. Boken om fyrtiotalisterna inspirerade Knut att inom Medborgarskolan ta upp en diskussion om att starta ett förbund för pensionärer eller som Knut valde att formulera det, för seniorer. En utredning genomfördes med Åke Norén, Medborgarskolans dåvarande chef, som huvudansvarig. Resultatet innebar ett entusiastiskt bifall till Knuts förslag. Vägen tycktes därmed vara utstakad. I verkligheten äventyrades Knuts idé av vad som kan betecknas som organisationsbyråkrati. Ingenting hände i praktiken. Knut ledsnade och beslöt att sätta igång på egen hand. I nära samarbete med Medbor­garskolans chef för Värmland/Örebro län, Gunn Severien, kallade han till ett konstituerande möte och bildade i november 1988 den första föreningen med namnet Aktiva Seniorer i Kristinehamn. Örebro följde kort därefter. Den 6-7 april 1989 samlades deltagare från hela landet för att diskutera framtiden. Snöbollen var satt i rullning och ledde på sikt också till ett nära samarbete med Medborgarskolan.