Förbundet Aktiva Seniorer

Birgitta Berglund
Birgitta Berglund

Under förbundsstämmodagarna 25-26 maj 2018 i Värnamo råkade Förbundet Aktiva Seniorer ut för en svår förlust, då vår ordförande Birgitta Berglund hastigt avled.

Birgitta valdes in i förbundets styrelse 2012 under förbundsstämman i hennes hemstad Sundsvall, där hon var ordförande i den lokala föreningen. Två år senare utsågs hon till förbundsordförande, och hennes avsikt var att ställa upp som ordförande även efter årets stämma.

Birgitta var en jordnära och chosefri person, som spred trivsel omkring sig i styrelsearbetet. Hon hade lätt att finna konstruktiva lösningar på de problem som dök upp. Birgitta var duktig på att få alla i styrelsen att känna ansvar för verksamheten. Under hennes ordförandetid fick den regionala indelningen en fast struktur liksom styrelseledamöternas deltagande i ordförandekonferenser och samråd. Hon var lätt att samarbeta med och var starkt engagerad i sitt arbete som förbundsordförande.

Vi känner en glädje över att ha fått uppleva styrelseåren med Birgitta och minns henne med stor saknad.

Christina Edvertz                               Rolf Bååth

Vice ordförande                                 Sekreterare

Hej alla Aktiva Seniorer!

En glad nyhet. Vi kan nu hälsa Aktiva Seniorer Ranrike välkomna i Förbundet Aktiva Seniorer. Det är många år sedan vi kunde hälsa en ny förening välkomna till oss och det är vi jätteglada för och ser fram emot gott samarbete. Ni skall känna er varmt välkomna.
Aktiva Seniorer Ranrikes geografiska verksamhetsområde omfattar: Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka, Havstenssund och Hamburgsund.

Läs mer om Aktiva Seniorer Ranrike på deras nya hemsida!

Förbundsstyrelsen/gm Birgitta Berglund Ordf.

Den nya förbundsstyrelsen hade sitt första arbetssammanträdde den 26-27/8 2014. Beslut fattades i en rad frågor, bl a om organisation av höstens samråd, ordförandekonferenser våren 2014, ny hemsida och nya rutiner för rapportering och kommunikation med föreningarna.

Den nya hemsidan gäller f o m 2014-09-01 och har en utökad kapacitet och en flexibel utformning för att ge förbättrade möjligheter till kommunikation och informationsutbyte mellan föreningar och förbund. Liksom tidigare har föreningar som saknar egen hemsida möjlighet att få hjälp från förbundet för att komma igång.

Ny Webmaster blir Kaj Svartström som alltså tar över arbetet efter Joel Danielsson. Styrelsen riktar ett varmt tack till Joel för allt arbete han under årens lopp lagt ned på vår hemsida och för det stöd han varit för våra föreningar i IT-frågor.