Förbundet Aktiva Seniorer

Förbundet Aktiva Seniorer har fått ännu ett tragiskt dödsbud. Förbundets kassör Ingvor Lindström har hastigt avlidit.

På kort tid har två styrelsemedlemmar ryckts bort, Birgitta Berglund och Ingvor Lindström, vilket känns helt overkligt.

Ingvor valdes in i förbundsstyrelsen vid stämman i Umeå 2016 och vann snart respekt för sitt sätt att sköta förbundets ekonomi. Hon arbetade snabbt och effektivt och skötte sina uppgifter på bästa möjliga sätt. Ingvor var lätt att få kontakt med och hon spred trivsel omkring sig vid våra styrelsemöten.  Vi beklagar att hennes tid i styrelsen blev så kort, men vi känner stor tacksamhet för hennes insatser och minns henne med glädje.

Christina Edvertz och Rolf Bååth

2018-06-26

 

Kallelse / inbjudan till extra förbundsstämma torsdagen den 30 augusti 2018
på City Konferenscenter Klostergatan 23, Örebro

 Stämman börjar med lunch 11.30 och förhandlingarna startar 12.30.

Den extra förbundsstämmans enda ärende är val av ny styrelse, vilket uppsköts av den ordinarie förbundsstämman i Värnamo 25–26 maj 2018 som en följd av förbundsordförande Birgitta Berglunds bortgång under stämmodagarna.
Inbjudan / kallelse och anmälningsblankett skickad till föreningarna. Stämmohandlingar sänds ut den 15 augusti.

Förbundsstyrelsen

Anmälningsblanketter

Extra förbundsstämma anmälan - Word

Extra förbundsstämma anmälan - PDF

Birgitta Berglund
Birgitta Berglund

Under förbundsstämmodagarna 25-26 maj 2018 i Värnamo råkade Förbundet Aktiva Seniorer ut för en svår förlust, då vår ordförande Birgitta Berglund hastigt avled.

Birgitta valdes in i förbundets styrelse 2012 under förbundsstämman i hennes hemstad Sundsvall, där hon var ordförande i den lokala föreningen. Två år senare utsågs hon till förbundsordförande, och hennes avsikt var att ställa upp som ordförande även efter årets stämma.

Birgitta var en jordnära och chosefri person, som spred trivsel omkring sig i styrelsearbetet. Hon hade lätt att finna konstruktiva lösningar på de problem som dök upp. Birgitta var duktig på att få alla i styrelsen att känna ansvar för verksamheten. Under hennes ordförandetid fick den regionala indelningen en fast struktur liksom styrelseledamöternas deltagande i ordförandekonferenser och samråd. Hon var lätt att samarbeta med och var starkt engagerad i sitt arbete som förbundsordförande.

Vi känner en glädje över att ha fått uppleva styrelseåren med Birgitta och minns henne med stor saknad.

Christina Edvertz                               Rolf Bååth

Vice ordförande                                 Sekreterare

Hej alla Aktiva Seniorer!

En glad nyhet. Vi kan nu hälsa Aktiva Seniorer Ranrike välkomna i Förbundet Aktiva Seniorer. Det är många år sedan vi kunde hälsa en ny förening välkomna till oss och det är vi jätteglada för och ser fram emot gott samarbete. Ni skall känna er varmt välkomna.
Aktiva Seniorer Ranrikes geografiska verksamhetsområde omfattar: Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka, Havstenssund och Hamburgsund.

Läs mer om Aktiva Seniorer Ranrike på deras nya hemsida!

Förbundsstyrelsen/gm Birgitta Berglund Ordf.

Den nya förbundsstyrelsen hade sitt första arbetssammanträdde den 26-27/8 2014. Beslut fattades i en rad frågor, bl a om organisation av höstens samråd, ordförandekonferenser våren 2014, ny hemsida och nya rutiner för rapportering och kommunikation med föreningarna.

Den nya hemsidan gäller f o m 2014-09-01 och har en utökad kapacitet och en flexibel utformning för att ge förbättrade möjligheter till kommunikation och informationsutbyte mellan föreningar och förbund. Liksom tidigare har föreningar som saknar egen hemsida möjlighet att få hjälp från förbundet för att komma igång.

Ny Webmaster blir Kaj Svartström som alltså tar över arbetet efter Joel Danielsson. Styrelsen riktar ett varmt tack till Joel för allt arbete han under årens lopp lagt ned på vår hemsida och för det stöd han varit för våra föreningar i IT-frågor.