Den nya förbundsstyrelsen hade sitt första arbetssammanträdde den 26-27/8 2014. Beslut fattades i en rad frågor, bl a om organisation av höstens samråd, ordförandekonferenser våren 2014, ny hemsida och nya rutiner för rapportering och kommunikation med föreningarna.

Den nya hemsidan gäller f o m 2014-09-01 och har en utökad kapacitet och en flexibel utformning för att ge förbättrade möjligheter till kommunikation och informationsutbyte mellan föreningar och förbund. Liksom tidigare har föreningar som saknar egen hemsida möjlighet att få hjälp från förbundet för att komma igång.

Ny Webmaster blir Kaj Svartström som alltså tar över arbetet efter Joel Danielsson. Styrelsen riktar ett varmt tack till Joel för allt arbete han under årens lopp lagt ned på vår hemsida och för det stöd han varit för våra föreningar i IT-frågor.