Den 18-19 november 2014 hade Förbundsstyrelsen arbetsmöte, denna gång i Rönninge.

Vår kassör redovisade preliminära resultat- och balansräkningar för 2014 samt sammanställning av föreningarnas medlemsantal och ekonomiska status. Medlemsantalet ca 19 100 för 2013.

En blankett för enkel rapportering från föreningarna till förbundet godkändes och gäller från årsskiftet. Utskick av blankett sker inför årsskiftet, och kommer även att finnas för nedladdning på hemsidan.

Många av våra föreningar står inför jubileumsfirande. Vid 10, 20, 25, 30, 40, 50-årsfirande etc. uppmärksammas detta av förbundet. Beslöts om en gåva på 1000 kr till välgörande ändamål, där föreningen själv får bestämma vilken organisation, som skall få gåvan.

Vi gick igenom anteckningar från samråden och alla var eniga om att samråden skall hållas varje år. Vidare efterlystes utbildning av styrelse och valberedning, denna fråga undersöks och redovisas på nästa styrelsemöte, beslöts även att ordna utbildning för webbmaster, förbundets webbmaster återkommer med inbjudan.

Program för ordförandekonferenserna 2015 diskuterades och datum fastställdes.

Nästa gång vi i styrelsen träffas blir den 17-18 februari, men arbetet via e-post pågår för fullt.

Till sist vill jag önska er alla en trevlig advent och God Jul och Gott Nytt År.

Birgitta Berglund

v.ordf