2018-06-26

 

Kallelse / inbjudan till extra förbundsstämma torsdagen den 30 augusti 2018
på City Konferenscenter Klostergatan 23, Örebro

 Stämman börjar med lunch 11.30 och förhandlingarna startar 12.30.

Den extra förbundsstämmans enda ärende är val av ny styrelse, vilket uppsköts av den ordinarie förbundsstämman i Värnamo 25–26 maj 2018 som en följd av förbundsordförande Birgitta Berglunds bortgång under stämmodagarna.
Inbjudan / kallelse och anmälningsblankett skickad till föreningarna. Stämmohandlingar sänds ut den 15 augusti.

Förbundsstyrelsen

Anmälningsblanketter

Extra förbundsstämma anmälan - Word

Extra förbundsstämma anmälan - PDF