Så har ännu en förbundsstämma hållits under förbundets 25-åriga historia. Ett stort tack till föreningen Aktiva Seniorer i Karlskrona för ett lysande värdskap under stämman 16-17 maj !

Vid stämman valdes en ny styrelse med undertecknad som ordförande. Jag tackar för förtroendet och skall tillsammans med mina styrelsekamrater efter bästa förmåga försöka leva upp till era förväntningar. Under fliken föreningsservice hittar du styrelsens verksamhetsplan och budget för 2014-15. Planen beskriver översiktligt styrelsens arbetsinriktning och prioriterade arbetsområden. Budgeten är en rambudget, som kan komma att justeras under hösten 2014.

Styrelsens första arbetsmöte äger rum i Linköping 26-27/8 och protokollet därifrån läggs i september ut under föreningsservice .

Under stämman togs beslut om en del förändringar i förenings- och förbundsstadgan. Förändringarna framgår av protokollet från förbundsstämman och förändringarna är nu införda i den stadgetext som finns på vår hemsida.

Det är en stor glädje att möta alla Aktiva Seniorer från hela landet och utbyta tankar under en livlig och välorganiserad stämma. Men precis som för mig, som är ordf också i en lokalförening, ligger tyngdpunkten i vårt ideella arbete på hemmaplan. Det är där verksamheten hela tiden måste utvecklas och attraktiva aktiviteter organiseras om föreningen ska fortleva och växa. Under höstens samråd blir det tillfällen till erfarenhetsutbyten och samverkansdiskussioner som kan ge ett bidrag till det egna utvecklingsarbetet. Datum och plats för samråden kommer att meddelas efter vårt första styrelsemöte. Då kommer styrelsen också att ta upp ett antal frågor som ska behandlas på samråden, bl a den nuvarande geografiska uppdelningen av samrådsområdena.

Jag önskar er alla en skön sommar och en framgångsrik hösttermin i era föreningar !

Hans Ridderström


Ordförande

Christina Edvertz

Christina Edvertz

Ordförande
Förbundsstyrelsen

E-post

Ordförandebrev 2010-2014